Cestovní náhrady: výše sazeb po srpnové novele

Cestovními náhradami rozumíme proplacení výdajů zaměstnavatelem zaměstnanci při pracovních cestách, cestách mimo pravidelné pracoviště a při výkonu práce v zahraničí. Ke zvýšení sazeb cestovních náhrad dochází pravidelně. V jaké výši se aktuálně nachází cestovní náhrady pro tuzemské cesty vzhledem k růstu pohonných hmot a inflaci?

Výši stravného na tuzemských i zahraničních služebních cestách stanovuje vždy na začátku roku vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vzhledem ke skokovému nárůstu cen pohonných hmot muselo ovšem dojít také ke změně legislativy. S účinností od 20. srpna vstoupila v platnost nová vyhláška s číslem 237/2022 Sb., která změnila průměrné ceny pohonných hmot při používání silničních motorových vozidel a také stravné na pracovních cestách.

Průměrné ceny pohonných hmot v roce 2022

Aby bylo možné zaměstnanci proplatit v rámci cestovních náhrad pohonné hmoty, musí jejich nákup prokázat dokladem, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou. Dalším způsobem prokazování cen pohonných hmot je použití průměrných cen, které jsou stanovené ve vyhlášce. Oproti předchozí novele ze 14. května 2022 došlo k navýšení cen pouze v případě benzinu 98 oktanů.

1 litr pohonné hmoty je od 20. srpna 2022 stanoven průměrnou cenou takto:

  • 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 51,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 47,10 Kč u motorové nafty,
  • 6,00 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny

V tabulce naleznete vývoj průměrných cen pohonných hmot v roce 2022:

Datum změny1. ledna 202212. března 202214. května 202220. srpna 2022
1 litr benzinu 95 oktanů37,10 Kč37,10 Kč44,50 Kč44,50 Kč
1 litr benzinu 98 oktanů40,50 Kč40,50 Kč40,50 Kč51,40 Kč
1 litr nafty36,10 Kč36,10 Kč47,10 Kč47,10 Kč
1 kilowatthodina elektřiny4,10 Kč6,00 Kč6,00 Kč6,00 Kč

V případě použití osobních silničních motorových vozidel se sazby nijak nemění. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy je stanovena na minimální částce 4,70 Kč u osobních silničních motorových vozidel  (u jednostopých vozidel a tříkolek 1,30 Kč).

Změny ve výši tuzemského stravného pro rok 2022

Díky novele č. 237/2022 Sb. došlo k výraznému zvýšení stravného na pracovních cestách. Zaměstnanci vzniká nárok na stravné ve chvíli, kdy služební cesta přesáhne 5 hodin. Výše cestovních náhrad pro nepodnikatelskou sféru (veřejná/platová) v roce 2022 je (podle aktuální novely platné od 20. srpna):

  • v 1. časovém pásmu (5 až 12 hodin) 120 Kč – 142 Kč,
  • ve 2. časovém pásmu (12 až 18 hodin) 181 Kč – 219 Kč,
  • a ve 3. časovém pásmu (déle než 18 hodin) 284 Kč – 340 Kč.

V případě výše sazeb pro podnikatelskou sféru (soukromá/mzdová) došlo ke stejnému zvýšení, ale pro zaměstnavatele je závazná pouze minimální částka. Na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojených organizací (nepodnikatelská sféra) neomezuje firmy horní hranice výše cestovních náhrad a mohou svým zaměstnancům proplatit jakoukoliv vyšší částku. Jako daňově uznatelný náklad ale může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.


Změny zahraničního stravného v roce 2022

Sazby zahraničního stravného v roce 2022 pro všechny země najdete na webových stránkách Ministerstva financí ZDE. Ke zvýšení sazeb došlo u devíti zemí (Alžírsko, Etiopie, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Pákistán a Rumunsko).

Kdy a v jaké výši se zahraniční stravné v rámci cestovních náhrad poskytuje? 

  • Při zahraniční cestě delší jak 18 hodin – plná výše základní sazby.
  • Při cestě do zahraničí delší jak 12, nejvýše 18 hodin – 2/3 ze základní ceny stravného.
  • Pokud zahraniční cesta trvá méně než 12 hodin, ale aspoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin – 1/3 ze základní ceny stravného.

Pro souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den musí zaměstnanec být na pracovní cestě mimo Českou republiku alespoň 4 hodiny, nebo déle než 5 hodin.


Problematiku cestovních náhrad byste našli také ve školení Stávám se zaměstnavatelem – například v podobě dotazu.

Dotaz:  Mám na vás dotaz ohledně cestovních náhrad pro našeho zaměstnance na pracovní smlouvu. Cca 3x do měsíce navštěvuje firmy se kterými spolupracujeme (osobně vyzvedává a předává doklady, komunikuje a vyřizuje požadavky). Na stravné mu nevznikne nárok – je to max. do 2 hodin a používá k tomu své soukromé vozidlo. Firmy jsou v okolí a nejvzdálenější je 25 km. Když si vypíše „cesťák“, je to zhruba 1 000 Kč. Bylo by možné, aby nemusel každý měsíc „cesťák“ vypisovat. Mohli bychom stanovit měsíční paušální cestovné, když každý měsíc dělá v podstatě to samé? Pokud ano, stačí , když bude mít toto popsáno v pracovní smlouvě a vytvoříme na cestovné směrnici? Co se týče silniční daně, tak tu bychom uhradili za 3 dny v měsíci.

Odpověď: Ano, jen bych stanovil paušální cestovné ne na měsíc, ale na každou jízdu. A způsob stanovení tohoto paušálu bych popsal do vámi uváděné směrnice.
Ohledně silniční daně nelze hledět na paušální cestovní výdaje, tam je nutné postupovat podle reálných cest zaměstnance jeho vozidlem. Nicméně můžete použít buď sazbu 25 Kč/den nebo měsíční sazbu dle objemu motoru vozidla.


Tématu cestovních náhrad jsme se na našem blogu věnovali již několikrát. Zajímat by vás mohly i tyto články: