Minimální mzda 2020: Výše odvodů při jejím zvýšení

S příchodem podzimu začíná vláda opět projednávat podobu minimální mzdy pro rok 2020. V roce 2019 činí hodnota minimální mzdy 13 350 Kč (v roce 2018 se jednalo o částku 12 200 Kč). Už nyní je jisté, že minimální mzda v roce 2020 opět vzroste – na tomto se shodla vláda, odbory i zaměstnavatelé, otázkou zatím zůstává o kolik.

Odbory by stály o zvýšení o 1 650 Kč na 15 000 Kč, Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje zvýšení o 1 350 Kč na 14 700 Kč, zaměstnavatelé se přiklání ke zvýšení pouze o 700 Kč na 14 050 Kč. Růst minimální mzdy ovlivňuje výši odvodů i daňový limit. V naší tabulce můžete porovnat odvody na sociálním a zdravotním pojištění nebo výše daní při různých zvýšeních minimální mzdy. 

Jak by mohly vypadat odvody v případě zvýšení minimální mzdy v roce 2020? Kolik odvede zaměstnavatel a kolik zaměstnanec? 

minimální mzda 2019

minimální mzda podle návrhu zaměstnavatelů minimální mzda podle návrhu MPSV minimální mzda podle návrhu odborů
hrubá mzda 13 350 Kč 14 050 Kč 14 700 Kč 15 000 Kč
zdravotní pojištění – zaměstnanec (sazba 4,5 %) 601 Kč 632 Kč 662 Kč 675 Kč
zdravotní pojištění – zaměstnavatel (sazba 9 %) 1 202 Kč 1 265 Kč 1 323 Kč 1 350 Kč
sociální pojištění – zaměstnanec (sazba 6,5 %) 868 Kč 913 Kč 956 Kč 975 Kč
sociální pojištění – zaměstnavatel (sazba 24,8 %) 3 311 Kč 3 484 Kč 3 646 Kč 3 720 Kč
superhrubá mzda 17 863 Kč 18 799 Kč 19 669 Kč 20 070 Kč
daň z příjmu (sazba 15 %) 2 680 Kč 2 820 Kč 2 950 Kč 3 011 Kč
záloha na dani z příjmu 610 Kč (2 680 Kč – 2 070 Kč) 750 Kč (2 820 Kč – 2 070 Kč) 880 Kč (2 950 Kč – 2 070 Kč) 941 Kč (3 011 Kč – 2 070 Kč)
čistá mzda 11 261 Kč 11 755 Kč 12 202 Kč 12 409 Kč
náklady zaměstnavatele na zaměstnance 17 863 Kč 18 799 Kč 19 669 Kč 20 070 Kč

Kromě zaměstnanců pocítí změny v minimální mzdě také důchodci, osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) nebo pracující při polovičním úvazku. Proč tyto osoby růst minimální mzdy ovlivňuje? 

1. důchodci 

Zvýšení minimální mzdy dopadne na důchodce s vyšším starobním důchodem. Penze jsou totiž od daní osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy. Pokud by se minimální mzda zvedla na částku 14 000 Kč a více, hranice bude začínat na částce 504 000 Kč (tedy 42 000 Kč měsíčně). Starobní důchod nad částku 40 000 Kč pobírá ale jen velmi málo seniorů.

2. OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů musí samy platit odvody zdravotního pojištění (v jeho minimální výši). Ty jsou závislé na výši minimální mzdy. Pokud by se hranice minimální mzdy posunula nad 14 000 Kč, začínaly by odvody na zdravotní pojištění na částce 1 890 Kč za měsíc.

3. při práci na poloviční úvazek

I v tomto případě se jedná o platbu zdravotního pojištění. Pokud zaměstnanec při zkrácením úvazku nedosáhne na hranici minimální mzdy, musí doplácet zdravotní pojištění sám, a to do té výše, jakou by odváděl, pokud by pobíral minimální mzdu.

Zajímá vás téma mezd a praktické příklady z této oblasti pro rok 2019? Podívejte se na náš kurz Novinky ve mzdách 2019