Minimální mzda 2021: aktuální výše odvodů

Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2021 schválila vláda novou podobu minimální mzdy. Ta vzroste na částku 15 200 Kč (tedy o 600 Kč oproti roku 2020). Videolektor pro vás připravil rychlý přehled odvodů na sociální a zdravotní pojištění nebo výši daní pro rok 2021 z této nové minimální mzdy. 

Růst minimální mzdy ovlivňuje výši odvodů i daňový limit. V roce 2020 činila hodnota minimální mzdy 14 600 Kč (v roce 2019 se jednalo o částku 13 350 Kč, v roce 2018 o 12 200 Kč). Aktuální minimální mzda 15 200 Kč představuje 42,4 % průměrné mzdy. Pokud jde o minimální hodinovou mzdu, ta pro rok 2021 činí 90,50 Kč.

Pokud vás zajímá názor odborníka na změny nejen v minimální mzdě, ale i v dalších oblastech mzdové problematiky pro rok 2021, pusťte si online školení Novinky ve mzdách 2021 se Zdeňkem Křížkem. 

Jak budou vypadat odvody při zvýšení minimální mzdy v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020? Kolik odvede zaměstnavatel a kolik zaměstnanec? 

 

minimální mzda 2021

minimální mzda 2020

hrubá mzda

15 200 Kč

14 600 Kč

zdravotní pojištění – zaměstnanec
(sazba 4,5 %)

684 Kč

657 Kč

zdravotní pojištění – zaměstnavatel
(sazba 9 %)

1 368 Kč

1 314 Kč

sociální pojištění – zaměstnanec
(sazba 6,5 %)

988 Kč

949 Kč

sociální pojištění – zaměstnavatel
(sazba 24,8 %)

3 770 Kč

3 621 Kč

superhrubá mzda

superhrubá mzda je zrušena

19 600 Kč

daň z příjmu
(sazba 15 %)

2 280 Kč

2 940 Kč

záloha na dani z příjmu

Pro rok 2021 se sleva na poplatníka zvýšila na částku 2 320 Kč.

Osoby s minimální mzdou zálohy na dani z příjmu nebudou odvádět. ∗

870 Kč

(2 940 Kč –
2 070 Kč)

čistá mzda

13 528 Kč

12 124 Kč

∗ Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je za rok 2021 daň z příjmu fyzických osob nulová až do daňového základu 185 600 Kč za rok (pro rok 2020 se jednalo o částku do daňového základu 165 600 Kč).


Změny v minimální mzdě ovlivní také důchodce, osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) nebo pracující při polovičním úvazku.
Proč tyto osoby růst minimální mzdy ovlivňuje? 

1. důchodci 

Zvýšení minimální mzdy dopadne na důchodce s vyšším starobním důchodem. Penze jsou totiž od daní osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy. Při minimální mzdě 15 200 Kč je nyní hranice nastavena na částku 547 200 Kč za rok (tedy minimálně 45 600 Kč měsíčně). 

2. OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů musí samy platit zdravotní pojištění (v jeho minimální výši). A ty jsou závislé na výši minimální mzdy. Pokud se hranice minimální mzdy posunula na částku 15 200 Kč, OBZP zaplatí za odvody na zdravotní pojištění v roce 2021 2 052 Kč za měsíc.

3. při práci na poloviční úvazek

I v tomto případě se jedná o platbu zdravotního pojištění. Pokud zaměstnanec při zkrácením úvazku nedosáhne na hranici minimální mzdy, musí doplácet zdravotní pojištění sám, a to do té výše, jakou by odváděl, pokud by pobíral minimální mzdu.

4. dopady v daňové oblasti

Hranice příjmů pro výplatu daňového bonusu na dítě dle zákona o daních z příjmů představuje alespoň 6násobek minimální mzdy – pro rok 2021 se jedná o částku 91 200 Kč.

Školkovné za rok 2021 bude možné uplatnit až v částce 15 200 Kč na jedno dítě.