Minimální mzda 2022: aktuální výše odvodů

Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2022 schválila vláda novou podobu minimální mzdy. Ta vzrostla na částku 16 200 Kč (tedy o 1 000 Kč oproti roku 2021). Videolektor pro vás připravil rychlý přehled odvodů na sociální a zdravotní pojištění nebo výši daní pro rok 2022 z této nové minimální mzdy. 

Růst minimální mzdy ovlivňuje výši odvodů i daňový limit. V roce 2021 činila hodnota minimální mzdy 15 200 Kč (v roce 2020 se jednalo o částku 14 600 Kč, v roce 2019 o 13 350 Kč). Aktuální minimální mzda 16 200 Kč představuje 41,7 % průměrné mzdy. Pokud jde o minimální hodinovou mzdu, ta pro rok 2022 činí 96,40 Kč.

Jak budou vypadat odvody při zvýšení minimální mzdy v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021? Kolik odvede zaměstnavatel a kolik zaměstnanec? 

 

minimální mzda 2022

minimální mzda 2021

hrubá mzda

16 200 Kč

15 200 Kč

zdravotní pojištění – zaměstnanec
(sazba 4,5 %)

729 Kč

684 Kč

zdravotní pojištění – zaměstnavatel
(sazba 9 %)

1 458 Kč

1 368 Kč

sociální pojištění – zaměstnanec
(sazba 6,5 %)

1 053 Kč

988 Kč

sociální pojištění – zaměstnavatel
(sazba 24,8 %)

4 018 Kč

3 770 Kč

     

daň z příjmu
(sazba 15 %)

2 430 Kč

2 280 Kč

     

čistá mzda

14 308 Kč

13 528 Kč

Minimální mzda je zaručena při 40hodinové týdenní pracovní době. V případě, že zaměstnanec pracuje na kratší úvazek, minimální měsíční mzda se snižuje úměrně k odpracované době. 

 

Změny v minimální mzdě ovlivní také důchodce, osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) nebo pracující při polovičním úvazku. Proč tyto osoby růst minimální mzdy ovlivňuje? 

  1. důchodci 

Zvýšení minimální mzdy dopadne na důchodce s vyšším starobním důchodem. Penze jsou totiž od daní osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy. Při minimální mzdě 16 200 Kč je nyní hranice nastavena na částku  583 200 Kč za rok.

  1. OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů musí samy platit zdravotní pojištění (v jeho minimální výši). A to je závislé na výši minimální mzdy. Pokud se hranice minimální mzdy posunula na částku 16 200 Kč, OBZP zaplatí za odvody na zdravotní pojištění v roce 2022: 2 187 Kč za měsíc.

  1. při práci na poloviční úvazek

I v tomto případě se jedná o platbu zdravotního pojištění. Pokud zaměstnanec při zkráceném úvazku nedosáhne na hranici minimální mzdy, musí doplácet zdravotní pojištění sám, a to do té výše, jakou by odváděl, pokud by pobíral minimální mzdu.

  1. dopady v daňové oblasti

Hranice příjmů pro výplatu daňového bonusu na dítě dle zákona o daních z příjmů představuje alespoň 6násobek minimální mzdy – pro rok 2022 se jedná o částku 97 200 Kč.