Zaměstnavatel a ošetřovné – jak postupovat?

Nařízení vlády související s uzavřením základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol velkou měrou ovlivnilo život rodičů. Ti nyní ve velké míře využívají jednu z dávek nemocenského pojištění – tzv. ošetřovné. 

Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí do věku 10 let. Počátek běhu podpůrčí doby si určí individuálně sám rodič po uzavření školy, poté ale podpůrčí dobu již nelze přerušit. Podle zákona lze ošetřovné čerpat maximálně 9 kalendářních dnů (rodiče se mohou jednou v ošetřování vystřídat), samoživitelé mají nárok na 16 dní.


POZOR!

Vzhledem k současné situaci schválila vláda samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření do doby, kdy tato mimořádná situace pomine. Ošetřovné bude nově vypláceno i po zákonem stanovených 9 dnech – po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nově je program rozšířen také na děti do 13 let. Vláda se také shodla na vyplácení ošetřovného pro OSVČ v částce 424 Kč na den. A ošetřovné bude vypláceno i zpětně! Při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované osoby vzniká také nárok na ošetřovné a to bez věkového omezení hendikepované osoby.

OSVČ mohou o ošetřovné žádat od středy 1. dubna přímo prostřednictvím formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo také požaduje dokladu (potvrzení) o uzavření školského či jiného dětského zařízení nebo zařízení poskytující sociální služby (tedy stejně jako u zaměstnanců). Více o náhradách pro OSVČ v souvislosti s koronavirem najdete v dalším článku ZDE.


Ošetřovné je jednou z šesti dávek nemocenského pojištění. Pokud chcete mít přehled o aktuální podobě dávek nemocenského pojištění – výpočtu nebo podmínkách pro jejich výplatu, nabízí vám Videolektor online kurz Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2020, který můžete mít dostupný ihned.

Nárok na ošetřovné je nutné uplatnit tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy). Rodiče kvůli žádosti o tuto dávku nemusí chodit do dané školy osobně – to v nastalé situaci vláda striktně nedoporučuje. Vyplněný formulář jim škola zašle elektronicky, ten pak rodičům poslouží jako omluvenka z práce (doklad o překážce v práci).

Vzorově vyplněný tiskopis naleznou rodiče ZDE. Vyplněný tiskopis předá rodič elektronicky  svému zaměstnavateli (pokud rodič nemá elektronický podpis, postačí tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, naskenovat nebo vyfotit a zaslat).

Jak má postupovat zaměstnavatel?

Elektronicky doručený tiskopis od zaměstnance předá zaměstnavatel spolu s podklady pro výpočet dávky příslušné OSSZ. Opět využije elektronickou možnost dodání na OSSZ – tedy s elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou (na adresu elektronické podatelny).

Dávku poté vyplácí příslušná OSSZ (podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Průměrný denní příjem se poté ještě upravuje pomocí tří redukčních hranic (díky nim vzniká redukovaný denní vyměřovací základ). Výše ošetřovného odpovídá 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ošetřovné se vyplácí za každý kalendářní den (od prvního dne).

Podívejte se na příklady vyplaceného ošetřovného (podle průměrného příjmu):

Průměrný měsíční příjem Vyplacené ošetřovné
(za 9 kalendářních dnů)
Vyplacené ošetřovné (za 16 kalendářních dnů)
15 000 Kč 2 403 Kč 4 272 Kč
21 000 Kč 3 366 Kč 5 984 Kč
27 000 Kč 4 320 Kč 7 680 Kč
33 000 Kč 5 283 Kč 9 392 Kč
39 000 Kč 6 039 Kč 10 736 Kč
45 000 Kč 6 687 Kč 11 888 Kč