Dojde konečně ke zjednodušení daňového přiznání?

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

Bez návrhů na jednodušší daňový systém se v posledních letech neobejdou ani jedny volby. Často ale zůstává pouze u slibů… Jaké plány má ohledně zjednodušení daňového přiznání současná vláda v demisi?  Čtěte dál a dozvíte se to.

 

Systém odpočtu výdajů na výzkum a vývoj příliš nefunguje

Mnoho firem, které využili možnosti odečíst si výdaje na výzkum a vývoj z daní se po kontrolách z Finanční správy ocitli v daňové pasti, protože úředníci jejich nárok na odpočet neuznali. Ukazuje se tak, že systém jakým si v současnosti firmy odečítají z daní výdaje na výzkum, příliš nefunguje. Firmy si stěžují, že rozhodnutí, zda si mohou některé výdaje odečíst z daní tímto způsobem, leží na úřednících, a ne na odbornících. Úředníci naopak uvádějí, že podnikatelé do výdajů uvádějí i položky, které s výzkumem nesouvisí.

Podle návrhu Andreje Babiše by se systém v ČR měl přiblížit rakouskému modelu. Výzkum by posuzovali nezávislí odborníci ze státní Technologické agentury, kteří by měli získat hlavní slovo. Proti tomu se ale ozývají hlasy úředníků z Finanční správy – znalecký posudek by měl být pouze jedním z důkazních prostředků, který může správce využít při kontrole pro zjištění skutečného stavu věci.

Daňové odpočty mohou firmy používat od roku 2005. Předloni je využilo pouze 1262 společností. Podle výzkumů brzdí větší zájem brzdí hlavně nejistota, jak finanční úřady daňový odpočet posoudí.


Dojde konečně ke zjednodušení daňového přiznání?

V loňské zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu byste našli konstatování, že zákon o daních z příjmů se postupně stává stále více nepřehledným. Je složitý a obsahuje řadu výjimek, což komplikuje správu daně a zvyšuje administrativní zátěž těm, kteří daně odvádějí i spravují. Daňové přiznání, které by mělo pouze jednu stranu by tak bylo více než vítanou změnou. Správný směr ukázal před třemi lety studentský projekt, podle kterého vznikly tři typy formuláře – každý pro jednu kategorii živnostníků. Nejednalo se ovšem o univerzální nástroj, návrh řešil jen řemeslníky a finanční správa má asi dvě desítky různých přiznání pro korporace a další typy subjektů.

Současná ministryně financí Alena Schillerová slibuje, že by se podnikatelé mohli dočkat zásadního zjednodušení v roce 2020. Současné výjimky dělají ze zákona o daních z příjmů nepřehledný soubor pravidel, vytvářejí prostor pro daňové nerovnosti a narušují daňovou neutralitu. Nový zákon by měl být jednoduchý a přehledný a jeho základní kostra by měla zůstat neměnná, neměla by obsahovat žádné výjimky. K zákonu pak bude připojen katalog výjimek. Z toho si bude moct každá budoucí vláda vybírat priority podle svého programu.


Probíhají kontroly nadměrných odpočtů a dochází k jejich zadržování

Za poslední období došlo k nápadnému zvýšení nesouladů v uplatňování nadměrných odpočtů, a proto přistoupila Finanční správa k jejich prošetření. Tím se objem zadržených nadměrných odpočtů k DPH ke konci února zvýšil na 5,1 miliardy korun. Zadržování nadměrných odpočtů trvá obvykle řadu měsíců, v některých případech i let. V případě ověření jeho správnosti potom náleží plátcům DPH finanční kompenzace v podobě úroku.

Pro plátce DPH znamená zařazení do tohoto procesu velkou zátěž, spočívající v zadržování peněžních prostředkům, která mohou vést také k likvidaci firmy. Přitom právě nadměrný odpočet bývá nejčastější příčinou postupu k odstranění pochybností na základě daňového řádu.


Víte, že…

Výnosy z těžby virtuálních měn by měly podléhat dani z příjmů?

Podle vyjádření Finanční správy by výnosy z těžby nebo prodeje bitcoinu a dalších virtuálních měn měly podléhat dani z příjmů. Daň by měla představovat 15 % z rozdílu mezi nákupem a prodejem měny. Zdanění virtuálních měn ovšem není přímo ošetřeno zákonem a k dispozici je pouze vyjádření Finanční správy, které není úplné. A i když na zdanění existuje mnoho názorů, všichni odborníci se shodují, že by se virtuální měny měly nějakým způsobem zdanit.