Cestovní náhrady pro rok 2024

Cestovními náhradami rozumíme proplacení výdajů zaměstnavatelem zaměstnanci při pracovních cestách, cestách mimo pravidelné pracoviště a při výkonu práce v zahraničí. Ke zvýšení sazeb cestovních náhrad dochází pravidelně. V jaké výši se tedy aktuálně nachází cestovní náhrady pro tuzemské i zahraniční cesty?

Cestovní výdaje musí zaměstnavatel uhradit všem zaměstnancům, které vyšle na pracovní cestu. Podmínkou ovšem je, že zaměstnanec k úhradě těchto výdajů použil vlastní peněžní prostředky. Pokud mu zaměstnavatel k úhradě výdajů poskytne např. firemní platební kartu, nárok na náhradu nevzniká.

Průměrné ceny pohonných hmot v roce 2024

Aby bylo možné zaměstnanci proplatit v rámci cestovních náhrad pohonné hmoty, musí jejich nákup prokázat dokladem, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou.  V případě, že zaměstnanec prokazuje cenu pohonné hmoty více doklady, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem cen prokázaných zaměstnancem. Dalším způsobem prokazování cen pohonných hmot je použití průměrných cen, které jsou stanovené ve vyhlášce.

1 litr pohonné hmoty je podle § 158 odst. 3 zákoníku práce stanoven takto:

  • 38,20 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 42,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 38,70 Kč u motorové nafty,
  • 7,70 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny

U využívání osobních silničních motorových vozidel došlo k navýšení náhrad pro rok 2024 o 40 haléřů. K navýšení došlo i u jednostopých vozidel a tříkolek.

Jednostopá vozidla a tříkolkyOsobní silniční motorová vozidla
20231,40 Kč/km5,20 Kč/km
20241,50 Kč/km5,60 Kč/km

Změny ve výši tuzemského stravného pro rok 2024

Pravidla pro vyplacení tuzemského stravného se liší pro takzvanou platovou sféru (veřejný sektor, vládní organizace a některé příspěvkové organizace) a mzdovou sféru (ostatní zaměstnavatelé včetně soukromých firem). Na základě § 163 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci v podnikatelské sféře stravné v minimální výši, tak jak je uvedeno v přehledu níže. Na rozdíl od státní správy, samosprávy a s nimi spojených organizací (nepodnikatelská sféra) neomezuje firmy horní hranice výše cestovních náhrad a mohou svým zaměstnancům proplatit jakoukoliv vyšší částku. Jako daňově uznatelný náklad ale může firma využít jenom částku proplacenou do stejného stropu jako ve veřejné sféře.

  • v 1. časovém pásmu (5 až 12 hodin) 140 Kč – 166 Kč,
  • ve 2. časovém pásmu (12 až 18 hodin) 212 Kč – 256 Kč,
  • a ve 3. časovém pásmu (déle než 18 hodin) 333 Kč – 398 Kč.

Změny zahraničního stravného v roce 2024

Sazby zahraničního stravného v roce 2024 pro všechny země najdete na webových stránkách Ministerstva financí ZDE. Ke zvýšení sazeb došlo u 22 zemí (jedná se například o Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Chorvatsko, Španělsko, Norsko či Švédsko). Zahraniční stravné se zaměstnancům vyplácí v českých korunách dle kurzu ČNB platného v den odjezdu na služební cestu.

Kdy a v jaké výši se zahraniční stravné v rámci cestovních náhrad poskytuje? 

  • Při zahraniční cestě delší jak 18 hodin – plná výše základní sazby.
  • Při cestě do zahraničí delší jak 12, nejvýše 18 hodin – 2/3 ze základní ceny stravného.
  • Pokud zahraniční cesta trvá méně než 12 hodin, ale aspoň 1 hodinu – 1/3 ze základní ceny stravného.

Pro souběh tuzemského a zahraničního stravného v jeden den musí zaměstnanec být na pracovní cestě mimo Českou republiku alespoň 4 hodiny, nebo déle než 5 hodin.


Problematiku cestovních náhrad byste našli také ve školení Stávám se zaměstnavatelem – například v podobě dotazu.

Dotaz:  Mám na vás dotaz ohledně cestovních náhrad pro našeho zaměstnance na pracovní smlouvu. Cca 3x do měsíce navštěvuje firmy se kterými spolupracujeme (osobně vyzvedává a předává doklady, komunikuje a vyřizuje požadavky). Na stravné mu nevznikne nárok – je to max. do 2 hodin a používá k tomu své soukromé vozidlo. Firmy jsou v okolí a nejvzdálenější je 25 km. Když si vypíše „cesťák“, je to zhruba 1 000 Kč. Bylo by možné, aby nemusel každý měsíc „cesťák“ vypisovat. Mohli bychom stanovit měsíční paušální cestovné, když každý měsíc dělá v podstatě to samé? Pokud ano, stačí , když bude mít toto popsáno v pracovní smlouvě a vytvoříme na cestovné směrnici? Co se týče silniční daně, tak tu bychom uhradili za 3 dny v měsíci.

Odpověď: Ano, jen bych stanovil paušální cestovné ne na měsíc, ale na každou jízdu. A způsob stanovení tohoto paušálu bych popsal do vámi uváděné směrnice.
Ohledně silniční daně nelze hledět na paušální cestovní výdaje, tam je nutné postupovat podle reálných cest zaměstnance jeho vozidlem. Nicméně můžete použít buď sazbu 25 Kč/den nebo měsíční sazbu dle objemu motoru vozidla.


Tématu cestovních náhrad jsme se na našem blogu věnovali již několikrát. Zajímat by vás mohly i tyto články: