Výpočet stravného u více zahraničních pracovních cest

Výpočet stravného se může stát nelehkým případem, jak dokazuje dotaz jednoho z účastníků webináře Cestovní náhrady 2017, který vedl RNDr. Ivan Brychta. V tomto případě se jednalo o dvě zahraniční cesty, které proběhly v jeden den. Má tedy zaměstnanec nárok na stravné? Pusťte si video nebo přečtěte přepis a zjistíte to. Dotaz

Zaměstnanec uskutečnil v kalendářním dni 2 prac. cesty. U první byl 6 hod. v ČR a 4 hod. v zahraničí, u druhé prac. cesty byl 4 hod. v ČR a 2 hod. v zahraničí. Jakým způsobem vypočítáte nárok na stravné? Děkuji.

Odpověď

Děkuji za ten případ. Je komplikovaný, ale snad to dáme do kupy. Podle mne bude to první, na co se budeme dívat, počet hodin u těch zahraničních cest. Ve webináři jsme měli zmíněné pravidlo, že když je více zahraničních cest v jednom dni, tak že se sčítají, pokud jsou alespoň nad jednu hodinu. Což obě dvě ty části zahraničních cest byly. 4 + 2 je 6 hodin a je to tedy 1/3 pásmo v zahraničí a zaměstnanec má tím pádem nárok na 1/3 stravné v zahraničí podle toho, v jakém státě byl nejdéle. Pravděpodobně byl asi v jednom státě ty 4 hodiny, takže se to bude brát tady k té první cestě.

Pokud mezitím konal ještě nějaké pracovní cesty, tak je potřeba si říci jednu zásadní věc. Těch 6 hodin v ČR – pokud představují čas před tím než vyjel do zahraničí, tak je to v pořádku a bude mít za tuto část nárok i na tuzemské stravné v té výši od 5 do 12 hodin. Pokud ale by to znamenalo, že 3 hodiny byly na dojetí na hranici a 3 hodiny byly od návratu z hranice do sídla firmy, tak bychom tyto dvě „trojhodinovky“ do sebe nedokázali spojit. U druhé pracovní cesty byl v ČR jenom 4 hodiny, a to i když to rozdělíme nebo nerozdělíme, je vždycky méně než 5 hodin. Ale řekl bych, že pokud bude ta „šestihodinovka“ v ČR vcelku, tak dostane stravné v tom 1. pásmu i tuzemské. A jestli nebude vcelku, tak nárok obecně nebude. Ledaže by zaměstnavatel usoudil, že neměl možnost stravovat se obvyklým způsobem a dal mu nějakou náhradu v těch případech, kdy je pracovní cesta do 6 hodin. 

 

Zajímá vás, jaké další dotazy zazněly na webináři Cestovní náhrady 2017? Najdete je ve videozáznamu.

 

Víte jakými způsoby nás můžete kontaktovat v případě dotazu? 

  • Při účasti na živém vysílání můžete klást dotazy prostřednictvím chatu přímo lektorovi.
  • Nemůžete se zúčastnit webináře v termínu, ale již jste si připravili dotazy? Zašlete nám je předem a odpověď poté naleznete ve videu. Jak na to?
  • Nově jsme spustili online poradnu k videozáznamům od začátku roku!!! Vaše dotazy zodpoví specialista na účetnictví a daně písemně. Chci zjistit, jak funguje online poradna.