Elektronicky i v papírové podobě… Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob vrcholí

Podávání daňového přiznání je už v plném proudu, vždyť termín 3.4.2017, který je posledním dnem, kdy je možné odevzdat daňové přiznání, se neúprosně blíží. V minulém článku jsme se zabývali daňovým přiznáním k dani z příjmů právnických osob, dnes vám přinášíme některé novinky a důležité informace týkající se daně z příjmů fyzických osob. Takže se pohodlně usaďte, nalijte si třeba kávu a jdeme na to.

Webinář Daň z příjmů fyzických osob 2016/2017 s lektorkou Ing. Lenkou Kruntorádovou, MBA, byste v našem kalendáři elektronických školení našli na konci února, kdy školení proběhlo online. Teď si ho pochopitelně můžete pustit ze záznamu. A to v čas nebo v den, který vyhovuje právě vám. Díky webináři se seznámíte se změnami a technikou výpočtu daně z příjmů fyzických osob a součástí jsou i praktické ukázky na konkrétních příkladech, vše v podmínkách roku 2016/2017.

První změnou, která u některým daňových poplatníků usnadní zpracování daní, je rozsah daňového přiznání. Pokud podávají přiznání kvůli souběhu zaměstnání, mají příjmy pouze ze závislé činnosti a to jen od českých zaměstnavatelů, mohou poplatníci podat daňové přiznání pouze o dvou stranách. Ostatní poplatníci, kteří mají příjmy z podnikání, pronájmu, kapitálového majetku nebo příjmy v zahraničí, musí podat klasické čtyřstránkové přiznání.

Podání daňového přiznání

Ti poplatníci, kteří mají datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mají povinnost daňové přiznání podat elektronickou formou. Ostatní poplatníci mohou daňové přiznání na finanční úřad doručit vytištěné, a to klidně v černobílé verzi.

Při odevzdání elektronického daňového přiznání přes datovou schránku je nutné soubor převést do formátu XML. Přiznání je také možné vložit do aplikace Elektronické podání (EPO) na portálu daňové správy. V případě, že daňové přiznání v EPO není opatřeno elektronickým podpisem, musíme si dát pozor na to, abychom do pěti dnů doručili na finanční úřad Potvrzení o podání. Třetí způsob podání daňového přiznání pak probíhá pomocí účetních a ekonomických programů, z nichž se dokumenty v požadovaném formátu zasílají přímo ke správci daně.

Součástí daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je i množství příloh, které je nutné v případě elektronického podání daňového přiznání naskenovat ve formátu PDF. Pokud by ale správce daně chtěl doložit přílohy i v originále, je vaší povinností mu je dodat, připomíná Ing. Lenka Kruntorádová, MBA, soudní znalkyně oboru účetnictví a daňová poradkyně.

Spokojený účetní


Seznam možných povinných příloh k dani z příjmů fyzických osob je následující:

  • Potvrzení o zdanitelných příjmech
  • Darovací smlouvy
  • Potvrzení banky o odpočtu úroků z hypotéky
  • Potvrzení pojišťovny o odpočtu kapitálového životního pojištění
  • Potvrzení pojišťovny o odpočtu na penzijní připojištění
  • Doklad o zaplacených odborových příspěvcích
  • Doklad o vynaložených výdajích na vědu a výzkum
  • Doklad o studiu u vyživovaných zletilých dětí
  • Doklad o příjmech u vyživované manželky
  • Doklad o pobírání částečného či plného invalidního důchodu

Fyzické osoby, které daňové přiznání podávat nemusí

Pokud jsme si tedy zopakovali, jakým způsobem podat daňové přiznání a koho se toto přiznání týká, můžeme to vzít i z druhého konce a připomenout si, kdo naopak toto přiznání podávat nemusí. Jsou to zejména osoby, které mají pouze příjmy osvobozené od daně jako jsou nemocenské, sociální dávky a také podpora v nezaměstnanosti.

Daňové přiznání se nepodává ani na příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní. U fyzických osob k tomuto dochází ve dvou případech – u dohodářů a příjmů z autorských honorářů, doplňuje Kruntorádová. V případě, že příjmy z dohod o provedení práce bez podepsaného daňového prohlášení nepřesáhly částku 10 000 Kč za měsíc nebo tutéž částku nepřesáhly příjmy z autorských honorářů od jednoho plátce, není nutné daňové přiznání podávat. Ale může nastat i situace, kdy si osoba zaměstnaná na dohodu o provedení práce chce zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do svého daňového přiznání. Zaměstnavatel pak musí pro tento účel vystavit potvrzení o zaplacené srážkové dani. Autorské honoráře od roku 2015 už ovšem do daňového přiznání tímto způsobem zahrnout nelze.

Povinnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pak není ani u osob, jejichž roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč. Pokud ale takováto osoba chce vykázat daňovou ztrátu, daňové přiznání pochopitelně podat musí. U zaměstnance s podepsaným daňovým prohlášením je limit, do něhož nemusí daňové přiznání podávat nižší a to do částky 6 000 Kč z podnikání, pronájmu nebo příležitostného prodeje.

Téměř čtyřhodinový webinář nabídl pochopitelně mnohem více informací týkajících se daňového přiznání – konstrukci daňového základu u fyzických osob, zdanění spolupráce fyzických osob, zdanění příjmů ze zahraničí, i srovnání daňového zatížení u živnostníka a osoby v zaměstnaneckém poměru.