Minimální mzda 2023: aktuální výše odvodů

Stejně jako v předchozích letech i pro rok 2023 schválila vláda novou podobu minimální mzdy. Ta vzrostla na částku 17 300 Kč (tedy o 1 100 Kč oproti roku 2022). Videolektor pro vás připravil rychlý přehled odvodů na sociální a zdravotní pojištění nebo výši daní pro rok 2023 z této nové minimální mzdy. 

Růst minimální mzdy ovlivňuje výši odvodů i daňový limit. V roce 2022 činila hodnota minimální mzdy 16 200 Kč (v roce 2021 se jednalo o částku 15 200 Kč, v roce 2020 o 14 600 Kč). Aktuální minimální mzda 17 300 Kč představuje zhruba 41 % průměrné mzdy. Pokud jde o minimální hodinovou mzdu, ta pro rok 2023 činí 103, 80 Kč.

Jak budou vypadat odvody při zvýšení minimální mzdy v roce 2023 ve srovnání s rokem 2022? Kolik odvede zaměstnavatel a kolik zaměstnanec? 

 

minimální mzda 2023

minimální mzda 2022

hrubá mzda

17 300 Kč

16 200 Kč

zdravotní pojištění – zaměstnanec
(sazba 4,5 %)

779 Kč

729 Kč

zdravotní pojištění – zaměstnavatel
(sazba 9 %)

1 557 Kč

1 458 Kč

sociální pojištění – zaměstnanec
(sazba 6,5 %)

1 125 Kč

1 053 Kč

sociální pojištění – zaměstnavatel
(sazba 24,8 %)

4 291 Kč

4 018 Kč

daň z příjmu
(sazba 15 %)

2 595 Kč

2 430 Kč

čistá mzda

15 372 Kč

14 308 Kč

Minimální mzda je zaručena při 40hodinové týdenní pracovní době. V případě, že zaměstnanec pracuje na kratší úvazek, minimální měsíční mzda se snižuje úměrně k odpracované době. 

Změny v minimální mzdě ovlivní také důchodce, osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) nebo pracující při polovičním úvazku. Proč tyto osoby růst minimální mzdy ovlivňuje? 

  1. důchodci 

Zvýšení minimální mzdy dopadne na důchodce s vyšším starobním důchodem. Penze jsou totiž od daní osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy. Při minimální mzdě 17 300 Kč je nyní hranice nastavena na částku 622 800 Kč za rok, tedy pro lidi s měsíčním důchodem 51 900 Kč.

  1. OBZP

Osoby bez zdanitelných příjmů musí samy platit zdravotní pojištění (v jeho minimální výši). A to je závislé na výši minimální mzdy. Pokud se hranice minimální mzdy posunula na částku 17 300 Kč, OBZP zaplatí za odvody na zdravotní pojištění v roce 2023: 2 336 Kč za měsíc (jedná se o 13,5 % výše minimální mzdy).

  1. při práci na poloviční úvazek

I v tomto případě se jedná o platbu zdravotního pojištění. Pokud zaměstnanec při zkráceném úvazku nedosáhne na hranici minimální mzdy, musí doplácet zdravotní pojištění sám, a to do té výše, jakou by odváděl, pokud by pobíral minimální mzdu.

  1. dopady v daňové oblasti

Hranice příjmů pro výplatu daňového bonusu na dítě dle zákona o daních z příjmů představuje alespoň 6násobek minimální mzdy – pro rok 2023 se jedná o částku 103 800 Kč. Od minimální mzdy se také přímo odvozuje výše slevy na dani „školkovné“, za rok 2023 budete moci uplatnit slevu ve výši 17 300 Kč.