Zaměstnanecké benefity a jejich osvobození v roce 2024

Podle původního návrhu vlády se mělo daňové zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů zcela zrušit. K tomuto kroku nedošlo, ale vládní balíček nakonec daňové zvýhodnění volnočasových benefitů jistým způsobem omezil. Podívejte se, jak se změny promítnou v praxi.

Na základě pozměňovacího návrhu se tyto benefity „zastropují“ polovinou průměrné mzdy. Na straně zaměstnance tak budou od daně z příjmů ze závislé činnosti (a tím i od odvodů pojistného) osvobozeny pouze do této výše. Limit se bude vztahovat na standardní nepeněžní benefity – zboží a služby zdravotního a léčebného charakteru, vzdělávací služby, vstupné do sportovních zařízení, vstupné na kulturní akce, zájezdy na dovolenou, příspěvky na dětské letní tábory či nákupy knih.  

Pro rok 2024 činí průměrná mzda 43 967 Kč. Od nového roku by tak lidé poskytnuté benefity nedanili do výše 21 983 Kč za rok. V případě nadlimitních benefitů pak bude platit, že hodnota benefitu přesahující zákonný limit bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance a zároveň za daňově uznatelný náklad na straně zaměstnavatele.

Chcete se dozvědět o oblasti zaměstnaneckých benefitů víc? Stačí si pustit školení Zaměstnanecké benefity 2023 s RNDr. Ivanem Brychtou.

Sportovní dny, večírky a další zaměstnanecké akce

Téměř každý zaměstnavatel pro své pracovníky pořádá různé společné akce, a i ty by měly být limitovány. Ovšem sledování výše příjmů v úhrnu s dalšími zaměstnanci nebo jejich rodinným příslušníky do stanoveného limitu by bylo v praxi nereálné. Proto se do novely zákona dostalo speciální ustanovení, které říká, že se musí jednat o akce neveřejné (pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky). Navíc pořádané za přiměřených okolností a nikoli pravidelně ( ne každý týden či měsíc). 

Změny čekají i stravenky

Stravenek se sice nový limit netýká, ale i u nich dojde ke změně. Podmínky pro daňové osvobození stravného poskytovaného zaměstnancům se sjednotí. Takže současné předpisy pro stravenkový paušál budou platit i pro stravování poskytované nepeněžní formou (pro závodní stravování a stravenky). Dojde tak ke zrušení osvobození nadlimitních stravenek (manažerské stravenky). Na rozdíl od stravenkového paušálu totiž mohly být poskytovány bez limitu. Takovýto stravovací benefit pak mohl činit řádově i tisíce korun denně.

Zatímco dosud si mohli zaměstnavatelé odečíst z daní maximálně 55 % ceny stravenky, nově si dají do nákladů až 107,10 Kč (daňově uznatelná částka pro stravenkový paušál v roce 2023). Problém ale může nastat u závodního stravování, protože zvýhodněná cena jídla se bude muset vejít do stanoveného limitu.