Novela zákoníku práce… Co vás trápí?

Díky novele zákoníku práce se dočkáme úprav zejména v oblasti práce na dálku, elektronického podepisování a doručování nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Na online školení Novela zákoníku práce 2023 z právního hlediska se lektorka JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M. proto snažila účastníkům nastínit praktické zavedení těchto změn do života firem a organizací.

Zajímá vás, jaké doplňující dotazy účastníci měli? Podívejte se!

Musí zaměstnavatel hradit náklady při práci z domova i u zaměstnanců, když takto pracují pouze jeden den v týdnu? Bude stanoven nějaký paušál na náhradu nákladů za den či započaté hodiny?

I v případě jediného dne vzniká nárok na náhradu nákladů pro zaměstnance. Výchozí hodnotou může být paušální částka 2,80 Kč za každou odpracovanou hodinu. I během jediného dne totiž člověk spotřebuje ve svém domově vodu či energie, které by by jinak v práci platit nemusel. Náklady je možné stanovit i výpočtem na základě dokladů, které dodá zaměstnanec, ale je to administrativně velmi nákladné a výhodnější je použít určitě paušál.

Má zaměstnanec pracující z domova nárok na stravenkový paušál?

Zaměstnanci pracující mimo pracoviště zaměstnavatele by měli mít stejné podmínky jako ostatní pracovníci. Pokud tedy poskytujete tento benefit, mají na něj nárok všichni zaměstnanci. Aby mohl být daňově uznatelný, musí zaměstnanec odpracovat tři hodiny denně.

Proč musí zaměstnanec souhlasit předem s doručováním dokumentů do datové schránky? Pokud ji má zřízenou, tak mu úřady doručují primárně dokumenty do ní, aniž by jim dával nějaký souhlas.

Ano, tuto výhodu mají jenom úřady, nikoliv firmy. Jestliže má zaměstnanec datovou schránku, tak je v zákoně uvedeno, že zaměstnavatel musí mít souhlas s doručováním do datové schránky. Toto nařízení vychází přímo ze zákoníku práce.

Jaké jsou možnosti přivýdělku při mateřské dovolené?

Výše přivýdělku není omezena. U svého zaměstnavatele nemůže ale osoba na mateřské dovolené v rámci DPP či DPČ (i pracovní smlouvy) zastávat stejnou pracovní pozici. Například pokud dotyčný má pracovní smlouvu na pozici účetní, může mít přivýdělek na jiné administrativní pozici, případně zajišťovat úklid. Na stávající pozici prostě není možné vykonávat práci na zkrácený úvazek. U jiného zaměstnavatele je přivýdělek ve stejné činnosti možný, ale je nutný souhlas stávajícího zaměstnavatele. 

Lze potvrzení o zaměstnání zaměstnanci, který na konci pracovního poměru čerpá dovolenou, předat dopředu? Například v den, kdy je naposledy v práci?

Ano, judikatura říká, že nejpozději v den skončení pracovního poměru, musí být vydáno potvrzení (tzv. zápočtový list) zaměstnanci. Pokud by to bylo později, je za to sankce. Takže dříve ano, později ne.

Bude možné dohodnout rozvržení práce u dohod i na kratší dobu než jsou tři dny předem?

Novela uvádí, že harmonogram práce bude muset zaměstnavatel sdělit na nejméně tři dny dopředu. Je možné se však pro vyšší flexibilitu dohodnout i na kratší době seznámení. Přijde-li se zaměstnanec na naplánovanou směnu a zaměstnavatel pro něj nebude mít dostatek práce, zaměstnanci by mohlo vzniknout právo na náhradu odměny z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.