Videozáznam z webináře Elektronická evidence tržeb ihned k dispozici

Elektronická evidence tržeb je velkým tématem letošního roku a její zavádění vyvolává řadu otazníků. Odborný lektor Bc. Zdeněk Vondrák, který se elektronickou evidencí tržeb zabývá od prvních zmínek odpovídal na Vaše otázky na webináři, který je nyní k dispozici ve formě videozáznamu.

Cílem webináře je seznámit posluchače kurzu s novou povinností, týkající se elektronické evidence tržeb. Kdo bude povinen EET používat a v jakém časovém horizontu? Jaké sankce hrozí za neplnění povinností?

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do (720p) HD.

Více informací včetně možnosti získání celého videa naleznete zde: http://www.videolektor.cz/kurzy/elektronicka-evidence-trzeb