Výběr daní stále roste!

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

 

Výběr daní stále roste

O více než 17 % ( 10,1 miliardy korun) se zvýšilo inkaso DPH do veřejných rozpočtů. Jako příčinu odborníci uvádějí nejen růst ekonomiky, ale také lepší výběr daní. Nejrychleji a nejvíce se zvýšil výběr DPH, který je spojený s rostoucími maloobchodními tržbami. Do rozpočtu přináší více peněz i rostoucí platy a zaměstnanost, tedy daně z příjmu a peníze z pojistného.

Zjistit jakou měrou se do výsledků zapsali jednotlivé nově zavedené prvky daňového řádu jako je EET nebo kontrolní hlášení DPH je podle ekonomů složité. Rozdíl mezi růstem HDP (v posledním čtvrtletí 2017 byl celkem 5,4 procenta) a růstem výběru DPH je dán právě lepším výběrem daní, na čemž má určitě svůj podíl EET i kontrolní hlášení DPH.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci února 2018 přebytkem ve výši 25,8 miliard korun (oproti loňskému roku se jedná o přebytek vyšší o 22,1 miliard korun). Analytici předpokládájí, že ekonomika ještě nějaký čas poroste, pak přijde ochlazení a recese v roce 2019.


V datové schránce najdou nově informace o dani z nemovitých věcí i OSVČ

Datovou schránku musí mít povinně zřízenou firmy, daňoví poradci i advokáti. Fyzické osoby si ji mohou zřídit dobrovolně. A pokud ji mají, mohou teď nově využít možnosti Finanční správy ČR nechat si od zdaňovacího období roku 2018 do datové schránky zasílat informace o dani z nemovitých věcí.

Informace pro placení daně budou shodné s informacemi na oddělitelné části složenky. Fyzickým osobám, které mají zřízenou datovou schránku, již nebudou zasílány složenky, protože informace v datové schránce je plnohodnotnou náhradou za složenku pro placení daně.

Zřízení datové schránky není složité – fyzická osoba musí podat žádost s běžnými náležitostmi a datovou schránku úřad zřídí do tří dnů ode dne podání žádosti. V případě, že je součástí žádosti i příloha, je doba vyřízení až třicet dní.


Sdílené ekonomika – dobrý záměr nebo kalkul?

Najít hranici mezi tím, kdy je v pořádku nabídnout něco, co občan vlastní i dalším občanům za menší úplatu, a kdy je na této nabídce postaven byznys, je obtížné a hranice je velmi tenká. Jasná pravidla neurčuje ani zákon. Přitom je regulace sdílené ekonomiky více než nutná. To ukázal i stále živý spor mezi taxikáři a řidiči služby UBER i ohledně existence služby Airbnb, která zajišťuje sdílení bytů.

Práva občanů se zájmem o sdílenou ekonomiku podporuje Česká asociace sdílené ekonomiky a ve společných debatách s Hospodářskou komorou navrhla několik pravidel, podle nichž by sdílená ekonomika mohla fungovat. Základním kamenem tohoto systému jsou peníze. Při provozování sdílené ekonomiky nemá totiž jít o peníze a o to vydělat, co nejvíce peněz. Odměna pro poskytovatele by měla být rozumná. Asociace navrhla, že pokud by si občané touto formou přivydělali měsíčně, potažmo ročně částku do nějakého limitu, měli by mnohem méně daňových povinností a platila by pro ně jiná pravidla.

Legislativní problémy jsou velkou překážkou při zavádění sdílené ekonomiky do praxe. Jedním z problémů je i fakt, že příjem je nezdaněný. Navíc ne všichni poskytovatelé jsou rezidenti ČR a dochází k obcházení zákona o dani z příjmů, ale i dalších zákonů.


Víte, jak…

Jak naložit s různými formami zdanění u DPP

Při práci na dohodu o provedení práce se zdanění může výrazně lišit. Musíme se totiž ohlížet nejen na výši odměny, ale i na další faktory.

 

  • DPP a starobní důchod

Při přivýdělku na DPP ve starobním důchodu a při podepsaném prohlášení k dani, je daň z příjmu nulová. Důchodce tak dostává celou výši odměny – klidně 10 000 Kč. Navíc je hrubá odměna do limitu a neplatí se ani sociální a zdravotní pojištění.

 

  • DPP místo starobního důchodu

Někdy je výhodnější pracovat na dohodu o provedení práce než být na finančně nevýhodném předčasném starobním důchodu. Při přivýdělku na DPP s hrubou měsíční odměnou 20 000 Kč a podepsaném prohlášení k dani, dojde k odvodu sociálního a zdravotního pojištění a k odvodu dani z příjmu. Na výplatní pásce se pak po těchto srážkách objeví téměř 16 000 Kč. Navíc se odvádí sociální pojištění a příjem tak ovlivňuje výši státního důchodu. Vzniká také nárok na nemocenskou.

 

  • DPP a práce u druhého zaměstnavatele

Pokud se zaměstnanec rozhodne přivydělat si na dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele s odměnou do 10 000 Kč, je z odměny stržena pouze srážková daň 15 %. Podepsané prohlášení k dani je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele, v tomto případě u prvního (hlavního) zaměstnavatele.

 

  • DPP při studiu

Student pracující pro dva zaměstnavatele s hrubou odměnou do 10 000 Kč u obou, neodvede sociální ani zdravotní pojištění u žádné z odměn. U jednoho zaměstnavatele podepíše prohlášení k dani a odměna mu bude vyplacena bez srážek a z druhé bude odvedena srážková daň 15 %.

 

  • DPP a rodičovská

Rodič na rodičovské dovolené, který má vyřešený svůj pojistný vztah pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění, může u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a obdržet celou výši odměny.

 

  • DPP do 10 tisíc

Práce na dvě DPP pro různé zaměstnavatele, bez hlavního pracovního poměru zaměstnance, není moc výhodné. Za situace, kdy od jednoho zaměstnavatele přichází odměna v plné výši, od druhého snížená o 15 %  a ani z jedné odměny není odváděno sociální pojištění, nemá uvedený příjem a odpracovaná doba žádný vliv na důchodové nároky. Stojí tak za zvážení placení dobrovolného důchodového pojištění. Zároveň je nutné platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů.