První webinář 6. sezóny: Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného

Léto končí, dětem začíná školní rok plný nových vědomostí a i u nás ve Videolektor.cz pro vás máme připraveno spoustu zajímavých témat, po kterých vaše znalosti opět porostou. Tím prvním bude ve středu 6. 9. 2017 seminář se Zdeňkem Křížkem Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného. A lektor toho pro vás připravil opravdu hodně…. Pojďme se společně podívat na některá témata, které budou součástí semináře.  

Změny v zákoně o zaměstnanosti

V polovině prázdnin byla do vod české legislativy vpuštěna novela zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Ta s sebou například přinesla změnu v agenturním zaměstnávání. Nově budou muset firmy zabývající se zprostředkováním zaměstnání pro osoby z Evropské unie a ostatní cizince vést novou povinnou evidenci a uchovávat navíc některé doklady, jak blíže vysvětlí během školení lektor Zdeněk Křížek. Novela zavádí také institut ručení příjemce poskytované služby za výplatu mzdy nebo platu do výše minimální mzdy.

Změny se rovněž týkají nekolidujícího zaměstnání na dohodu o provedení práce ve vztahu k uchazečům o zaměstnání. Ti už si totiž nebudou moct tímto způsobem přivydělat peníze, aniž by nebyli z evidence úřadu práce vyškrtnuti. Termín nekolidující odměna označuje měsíční odměnu, která nepřesáhne polovinu aktuální minimální mzdy (momentálně se jedná o částku 5 500 Kč). Zákonodárci si od této změny slibují zejména zvýšení zájmu o klasický pracovně právní vztah.

Důchodová problematika 2017

Téma, které by sice mohlo být pro mnoho z vás každodenní rutinou, ale určitě stojí za to si povinnosti zaměstnavatelů vztahující se k důchodové agendě připomenout. Zdeněk Křížek se na webináři bude mimo jiné věnovat pravidlům pro odchod do předčasného důchodu, invalidního, ale také klasického starobního důchodu a vyplácení vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu.

Každý víme, že potřebná doba pojištění pro výpočet starobního důchodu se neustále zvyšuje. Pokud zaměstnanec ve vaší firmě nebo vy požádáte o důchod v roce 2017, musíte mít dobu pojištění nejméně 33 let nebo aspoň 30 let doby pojištění bez náhradních dob. Důležité je nezapomenout, co se přesně myslí obdobím označeným jako náhradní doba. Jedná se totiž o období, ve kterém se neodvádí žádné pojistné, ale přesto se tyto doby za určitých podmínek započítávají do potřebných let důchodového pojištění. Koho se týkají? Například osob, které pečují o dítě do věku 4 let, ale také osob, kterým je poskytovaná zvláštní ochrana a pomoc na základě zákona o ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením.

Na webináři Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného se lektor bude struktuře důchodů věnovat podrobně a také názorně výpočet důchodu předvede, což jistě ocení každá mzdová účetní.

V rámci školení Zdeněk Křížek neopomene zmínit ani pravidla spojená s evidenčními listy důchodového pojištění a jejich zasílání k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Každý zaměstnavatel má totiž ze zákona povinnost nejen vyhotovit pro své zaměstnance ELDP ve třech kopiích, ale zároveň každý rok do konce května jednu kopii s údaji za minulý rok odeslat na příslušný úřad.

Problematika exekučních srážek

I otázky spojené se změnami v provádění srážek ze mzdy u výplaty odstupného se budou v rámci školení probírat. Jaká jsou tedy pravidla při srážkách ze mzdy u výplaty odstupného? S odstupným se totiž doposud podle § 299 občanského soudního řádu nakládalo jako se mzdou a celé odstupné nebo jeho podstatná část tak propadla věřitelům. Propuštěnému zaměstnanci s hrozbou exekuce sice náleží tzv. měsíční nezabavitelné minimum, jak určitě připomene Zdeněk Křížek, ale také poukáže určitě na to, že bývá vyplaceno pouze jednou a dotyčný se tak může snadno dostat do existenčních problému. Celou situaci vyřešilo až rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně, které ustanovilo, že srážky ze mzdy lze provádět jen do výše výkonem rozhodnutí vymáhané pohledávky s příslušenstvím a provádějí se z čisté mzdy. Podrobnosti se dozvíte, pokud budete sledovat školení prostřednictvím webináře nebo si ho pustíte jako videozáznam.

 

Toto jsou některá témata, kterými vás lektor Zdeněk Křížek na školení Výpočty ve mzdové účtárně – problematika pojistného provede… Ale pochopitelně nemohou chybět také informace o problematice pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. A to jak v závislosti na změnách, které s sebou přinesl rok 2017, tak i připomenutí jasných pravidel jako jsou splátky dlužného pojistného, rozdíly mezi pojištěnci, odpočet pojistného u invalidních důchodců apod.