Znáte užitečné klávesové zkratky?

V dřívějších dobách, kdy ještě počítačová myš neměla na pracovním stole své místo, byly klávesové zkratky samozřejmou součástí práce s počítačem. S nástupem myši mnozí uživatelé na klávesové zkratky zapomněli nebo začali používat počítač až v době, kdy nebyly potřeba. Klávesové zkratky ale nikdy z počítačů nezmizely, a ti kteří je umí používat, si dovedou efektivně zrychlit práci. Můžete tak snadno zrychlit často opakované operace nebo vykonat ty, které jsou myší realizovatelné obtížně. Klávesová zkratka je většinou tvořena jednou, dvěma nebo třemi klávesami. Většina jich je pevně daná, ale můžete si vytvořit i vlastní např. pro spouštění oblíbených programů. Ty nejběžnější zkratky jsou pak dostupné téměř ve všech programech. Pokud tedy klávesové zkratky nepoužíváte nebo chcete zjistit, jestli znáte ty nejužitečnější, podívejte se na následující výběr (pro počítače se systémem Windows).

Nejužitečnější klávesové zkratky

F1 – Klávesa F1 zobrazí nápovědu ke spuštěné aplikaci.
F2 – Umožní přejmenovat zvolenou položku. Může to být soubor nebo třeba buňka v aplikaci Excel.
F3 – Spustí vyhledávání souborů, složek nebo slov, podle toho, kde se zrovna nacházíte.
F5 – Aktualizuje aktivní okno, a to nejčastěji ve internetovém prohlížeči. Tedy načte otevřenou webovou stránku znovu.
F11 – Spustí režim celoobrazovkového zobrazení. Zmizí tak nejrůznější horní a dolní ovládací panely a dokument nebo webová stránka se vám zobrazí na celou obrazovku.

Další klávesové zkratky už jsou kombinací více kláves. Asi nejznámější jsou následující dvě:

Ctrl+C – Zkopíruje vybranou položku – text nebo soubor.
Ctrl+V – Vloží zkopírovanou/vyjmutou položku na zvolené místo.
Ctrl+X – Vyjme vybranou položku tak, že ji z daného místa smaže a uchovává ji ve schránce pro další vložení.
Ctrl+A – Vybere všechny položky v okně nebo text v dokumentu. Toto je velmi praktická zkratka, protože např. označení dlouhého textu myší je o mnoho pracnější.
Ctrl+Z – Vrátí provedenou akci zpět, a to i v případech, kdy např. na stránce není vidět tlačítko pro návrat zpět.
Ctrl+Y – Zopakuje poslední provedenou akci. Např. změnu formátování textu apod.
Ctrl+F – Umožní hledat text v dokumentu, či aplikaci. Tato zkratka je k nezaplacení při prohledávání dlouhých textů zákonů, návodů apod.
Ctrl+B – Změní standardní písmo na tučné (Bold). Podobnou zkratku můžete použít i pro kurzivu (I) nebo podtržené písmo (U).
Ctrl+S – Uloží dokument. Tuto zkratku není vůbec špatné čas od času použít 🙂 předejdete tak určitě ztrátě spousty času.
Ctrl+P – Vyvolá okno pro tisk dokumentu. Pokud tisknete často, může se vám hodit.
Ctrl+Enter – V textových dokumentech přejde kurzor na novou stránku. Nemusíte tak (a rozhodně byste neměli) “Entrovat” přes půl čisté stránky.

Klávesy se dají kombinovat také s myší:

Ctrl+kolečko na myši – Zvětší nebo zmenší přiblížení dokumentu. Použijete tedy “lupu”.
Ctrl+levý klik myši – Přidržením klávesy Ctrl a klikáním na soubory, dojde k postupnému hromadnému označování souborů.

Shift+Enter – Přenese kurzor na nový řádek. V textu tedy odřádkuje, ale nevytvoří nový odstavec (nevznikne vám v textu mezera, odsazení nebo číslování nového odstavce). Hodí se tak pro přenesení osamocených písmen a čísel z konce jednoho řádku na nový.
Shift+Delete – Odstraní vybranou položku, aniž by ji umístil do Koše. Soubor je smazaný natrvalo.
Shift+levý klik myši – Přidržením klávesy Shift a kliknutím na první a poslední soubor, dojde k hromadnému označování všech souborů mezi nimi.

ALT+Print Screen – Zkopíruje vaši obrazovku do schránky a tu pak můžete vložit do textového (nebo jiného) dokumentu.

Klávesa Windows – Vyvolá nabídku Start.
Windows+E – Otevře průzkumníka souborů Windows (program Tento počítač).
Windows+D – Minimalizuje nebo maximalizuje všechna okna a zobrazí vám plochu počítače.

Vybrali jsme pro vás jen několik základních zkratek, ale pokud se pozorně podíváte do menu vámi používaných programů, najde jich tam mnohem více.

Menu - klávesové zkratky

Vytvořte si vlastní zkratky

Jak už bylo zmíněno na začátku článku, můžete si také vytvořit vlastní klávesové zkratky. Pokud často spouštíte nějaký program (např. kalkulačku), můžete si vyrobit užitečnou zkratku pro jeho spuštění. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu programu na ploše – vyberte položku Vlastnosti – klikněte do políčka Klávesová zkratka – nyní stiskněte libovolné písmeno (nebo klávesu) a již uvidíte klávesovou zkratku např. Ctrl+Alt+K. Po uložení (OK) již můžete vyzkoušet, jak je spuštění jednoduché.

Vlastní klávesová zkratka

Klávesa Fn

V poslední době se na klávesnicích začíná stále častěji objevovat i tlačítko Fn. Na klávesnici jsou pak vyznačena další “párová” tlačítka, která spouští často opakované operace jako zesílení/zeslabení zvuku, přechod na další přehrávanou písničku, spuštění poštovní aplikace, hledání nebo vypnutí počítače.

Pokud jste při čtení tohoto článku narazili na nějakou zajímavou zkratku, budeme rádi, když ji vyzkoušíte a když vám usnadní vaši práci. Pokud byste chtěli zrychlit svůj počítač, přečtěte si článek Je váš počítač pomalý? Zrychlete jej efektivně.