5 let Videolektora v číslech

U příležitosti různých výročí bývá zvykem bilancovat – v některých případech zpětně hodnotit to, co se nepovedlo, v jiných nostalgicky vzpomínat na to dobré, co se za tu dobu událo.

Letošní listopad je pro nás opravdu výjimečný. Čeká nás významný mezník, a to 100. webinář, který jsme pro naše zákazníky uspořádali. Již pět let pod značkou Videolektor připravujeme online kurzy pro účetní, daňové poradce i personalisty ve spolupráci s předními českými odborníky na účetnictví a daně. Při této příležitosti také my chceme malinko bilancovat a vzpomínat, třeba na první webináře na Videolektor.cz nebo na naše nejvěrnější zákazníky a lektory, se kterými spolupracujeme.

5 sezón účetních online seminářů

V současné době je v běhu již pátá sezóna účetních online seminářů. Témata kurzů se zpočátku zaměřovala na oblasti jako daně z příjmů, DPH v tuzemsku i EU či změny ve mzdách. Později přibyly úžeji zaměřené kurzy, jako např. odpisy majetku, INTRASTAT, nemovitosti, pracovní právo, silniční daň a další. Od samého vzniku Videolektor.cz jsme sledovali dění ve světě účetnictví a daní a připravovali aktuální kurzy na palčivá témata. Pamětníci si možná vybaví kurzy zaměřené na novelu občanského zákoníku od 1. 1. 2014, změny v zákoníku práce s tím související, či každoroční novely DPH, které dokázaly potrápit i pokročilé. Z nedávné doby můžeme vzpomenout kurzy pana lektora Vondráka ke kontrolnímu hlášení nebo velké téma letošní sezóny – elektronickou evidenci tržeb. Ačkoli jsme od roku 2014 zvýšili garanci z původních 10 na 20 kurzů ročně, jejich počet v posledních letech pravidelně stoupá až ke třiceti.

I s rozšiřujícím se portfoliem témat byl tradičně největší zájem o klasické kurzy k novelám zákona o DPH. Vždy jsme přinášeli jak teoretický vhled do problematiky, tak i praktické uchopení zvláštností daně z přidané hodnoty. Dlouhá léta spolupracujeme s předními odborníky na DPH Ing. Otou Paikertem, JUDr. Svatoplukem Galočíkem, Ing. Lenkou Kruntorádovou, MBA nebo nově s Ing. Janou Ledvinkovou. Během současné sezóny online seminářů byla masivní účast také na aktuálních kurzech týkajících se kontrolního hlášení a EET.

Více než 2000 účetních, daňových poradců i personalistů

Průměrná účast se za poslední roky ústálila na přibližně 50 účastnících na webináři. Celkově se našich kurzů od roku 2012 zúčastnilo přes 2000 účetních, daňových poradců, ekonomů a personalistů.

4 sezóna předplatného účetních online seminářů

Mnozí z nich se poté stali pravidelnými účetních online seminářů. Někteří z nich budou v letošní sezóně předplatné prodlužovat již po čtvrté. Celkový počet účastí na webináři přesáhl 3500 a ti nejpilnější studenti se živého vysílání zúčastnili více než 45x, tedy téměř poloviny všech pořádaných webinářů.

Více než 2500 zodpovězených dotazů

Každé živé vysílání webináře zahrnuje zodpovídání dotazů účastníků lektorem. Během let jsme zavedli samostatné dotazové bloky, aby průběžné kladení dotazů nevyrušovalo lektora při výkladu. Již druhou sezónu mohou zákazníci také zasílat své dotazy předem v případě, že nemají možnost se osobně zúčastnit živého vysílání webináře. Své odpovědi poté nalézají ve zpracovaném videozáznamu. Takto jsme od počátku zpracovali již 2585 dotazů.

Ne vždy je možné navštívit živé vysílání webináře v termínu. Našim zákazníkům od začátku podáváme záchranné lano v podobě videozáznamu. Jedná se o plnohodnotné video s přednesem z webináře, včetně dotazových bloků, které je dostupné na Videolektor.cz do pěti pracovních dnů. Více než rok již můžete také snadno vyhledávat ve videu podle snímků prezentace a rozdělit si tak sledování do více bloků nebo najít výklad ke konkrétnímu problému.

Nejsledovanějšími videozáznamy v prvních letech byly kurzy o DPH a i v pozdějších letech se zájem o témata s daní z přidané hodnoty spojená potvrdil. Suverénně nejsledovanějším se stal videozáznam z kurzu Účetnictví pro praxi, který pro nás v roce 2015 připravil pan Tomáš Líbal.

Téměř 30 odborných lektorů

Již pátým rokem spolupracujeme s předními odborníky na účetnictví, daně a mzdy v České republice. Za dobu pořádání kurzů jsme postupně navázali spolupráci s 29 lektory, z nichž nás mnozí provází až do dnešních dnů. Vzpomenout můžeme např. odborníky na daň z přidané hodnoty Ing. Otu Paikerta a JUDr. Svatopluka Galočíka, specialistu na pojištění JUDr. Františka Vlasáka nebo prakticky zaměřené lektory širokého záběru RNDr. Ivana Brychtu či Ing. Lenku Kruntorádovou, MBA. Z novějších spoluprací (a dle zpětných vazeb velmi vítaných) bychom rádi zmínili Bc. Zdeňka Vondráka, Tomáše Líbala, nebo Ing. Janu Ledvinkovou, která se letos zařadila do našeho lektorského týmu.

Vše hezké jednou končí, ale v tomto případě doufáme, že je konec pouze ohlédnutí za prvními 100 webináři a Videolektor.cz čekají další sezóny, noví lektoři a spousta spokojených zákazníků.