Chyby v daňovém přiznání – kdo je za ně odpovědný?

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

 

Chyby v daňovém přiznání – kdo je za ně odpovědný?

Daňový poradci musí být po dobu výkonu své profese pojištění. Tuto povinnost jim ukládá zákon a to z velmi jednoduchého důvodu: pokud spolupracujte s daňovým poradcem, je zodpovědný také za chyby v daňovém přiznání. A díky zákonnému opatření nemusí mít podnikatelé strach, že by případná chyba či nesrovnalost měla dopad na jejich majetek.

Za co ale poradce neodpovídá? Například za placení daní nebo nepravdivé doklady a podklady. K chybám dochází také v závislosti na nesprávném zaúčtování a chybném postupu účetní. Nicméně je možné mít ve smlouvě také hloubkovou kontrolu účetnictví a v tom případě by odpovědnost mohla být opět na daňovém poradci.

V praxi to funguje tak, že většinu chyb (třeba i z nepozornosti) jsou daňoví poradci schopni brzy odhalit. A na onen zbytek jsou pojištěni. Pokud má klient pocit, že za chyby v daňovém přiznání může poradce, vyrozumí ho o této skutečnosti a poradce celý případ předá pojišťovně.


Poklesl počet pokut za nedodržení e-formy přiznání

Od loňského roku klesl počet pokut ve výši 2000 Kč za nedodržení elektronického podání přiznání  – u přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí. K současnému stavu pomohly zejména výzvy k nápravě, které úřady plátcům této daně zasílají. Nejprve obdrží poplatník výzvu, aby dané pochybení napravil a jestliže se tak nestane, obdrží pokutu.  

V dřívějších letech byla pokuta nejčastější právě u daně z příjmů fyzických osob, letos může za polovinu pokut daň z příjmů právnických osob. Povinné elektronické podání se v rámci každé daně liší. U DPH musí přiznání a kontrolní hlášení podávat elektronicky všichni podnikatelé. U daně z příjmů pak musí podat daňové přiznání elektronicky ti, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.


Víte, že…

Co byste měli vědět o superhrubé mzdě

  1. Jedná se o mzdu zaměstnance zvýšenou o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).
  2. Superhrubá mzda je zaokrouhleným násobkem na sta nahoru hrubé mzdy a koeficientu 1,34.
  3. Rozdíl mezi superhrubou mzdou a čistou mzdou je u průměrné mzdy více jak 40 %.
  4. Superhrubá mzda slouží pouze k výpočtu daně z příjmu fyzických osob – 15 %, sociální i zdravotní pojištění se počítá z hrubé mzdy.
  5. Superhrubá mzda se při výpočtu zálohy na daň z příjmu zaokrouhluje na stokoruny nahoru.