Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jednotek – Videozáznam z webináře ihned k dispozici

Jako druhý zářijový webinář jsme zařadili téma zaměřené na problematiku daní a účetnictví společenství vlastníků jednotek. Webinářem, který vás seznámí jak s teoretickými podklady, tak s příklady z praxe, provádí RNDr. Ivan Brychta. Videozáznam z webináře můžete získat zde.

Cílem webináře je výklad daňových a účetních pravidel pro fungování SVJ a seznámení se souvisejícími povinnostmi ve vztahu ke správci daně, a to jak z pozice společenství vlastníků jednotek coby právnické osoby, tak z pozice jednotlivých vlastníků (nejen ve vztahu tomu, jak použít účetní a daňové informace, které vlastníci od SVJ dostávají nebo by měli dostávat).

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka.  Celé video ke zhlédnutí zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/dane-ucetnictvi-svj-spolecenstvi-vlastniku-jednotek

 

Na webináři Daně a účetnictví SVJ – společenství vlastníků jste se ptali:

1) Jaký dopad má vyplacená škoda z pojistné události? Musí potom SVJ podávat daňové přiznání, i když ho doposud nemělo povinnost podávat? (nepodniká, pouze zálohy do fondu)

2) U několika SVJ, která účtuji, vznikl požadavek navrátit se k rozúčování nákladů na správu podle podílů na společných částech domu. Ve ) stanovách mají standardně opsáno znění NOZ – rozúčtovat podle počtu jednotek. Je nějaká možnost toto změnit a navrátit se k původnímu rozúčtování dle podílu? Děkuji.

3) Dobrý den, je možné poslat účetní závěrku SVJ nascanovanou emailem na rejstřík , nebo na CD poštou? Děkuji.

4) Dobrý den, pokud došlo k tomu, že se BD transformovalo na SVJ a vlastník jednotku pronajímá, má možnost daňově odpisovat? Je nějaký rozdíl, pokud k transformaci došlo v době, kdy platila darovací daň a v době, kdy již byla zrušena? Děkuji, Kupková

5) Dobrý den, jak účtovat v případě, že majitel bytu zemřel, na bytě vzrůstá dluh a dědicové se dědictví zřekli? Postupně umořit, či táhnout zvyšující se dluh dále?

6) Převzala jsem účetnictví SVJ, kde bývalá účetní nechávala bankovní poplatky v nákladech a nyní je tam ztráta 25 tis. Kč, je možné ji vypořádat přes fond oprav?

7) Dobrý den, jsme s.r.o., které vlastní bytovou jednotku. Platíme zálohy na fond oprav účtované 314. Co se stane v účetnictví s.r.o. s těmito zálohami na FO? Co se stane s těmito zálohami, když s.r.o. prodá BJ?

8) Dobrý den, vnímáte prosím jako hrubou chybu, když jsou i náklady na správu účtovány rozvahově? Děkuji, Kupková

9) SVJ uvažuje o pořízení a montáž slunečních kolektorů na ohřev teplé vody. Bude účtována 15% DPH? Děkuji

10) Dobrý den, limit technického zhodnocení je prosím na celý dům nebo jednotlivé byty zvlášť? Děkuji moc, Kupková

Odpovědi RNDr. Ivana Brychty včetně možnosti získání celého videa naleznete zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/dane-ucetnictvi-svj-spolecenstvi-vlastniku-jednotek