Schválení doplňku ke kontrolnímu hlášení a další aktuality ze světa učetnictví a daní

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

 

Na začátku října bude spuštěna Účtenkovka – loterie k EET

Registrovat účtenky do loterie bude možné přes internetový portál www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace. Lidé mohou od 1. října registrovat neomezený počet účtenek, musí ale dodržet například pravidlo, že od jednoho obchodníka mohou denně přidat pouze jednu účtenku. Dále se loterie mohou zúčastnit pouze občané starší 18 let.

Losování bude probíhat každý měsíc za minulé období z účtenek registrovaných tři dny před losováním (15. listopadu se tak budou losovat účtenky s říjnovým datem registrované do 12. listopadu). Každý měsíc se mezi soutěžící rozdělí přes 20 000 výher.


Doplnění kontrolního hlášení schválili poslanci

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila pozměňovací návrh připravený ve spolupráci s Ministerstvem financí, který by měl vyřešit nález Ústavního soudu u kontrolního hlášení.

Stížnosti na protiústavnost kontrolního hlášení z konce roku 2016 Ústavní soud sice nevyhověl, ale v nálezu, který později vydal, konstatoval, že není v souladu s ústavním pořádkem, aby zákon poskytoval Finanční správě možnost vyžadovat v rámci kontrolního hlášení jakékoliv údaje z pohledu Finanční správy nutné pro správu DPH. Požadoval, aby okruhy údajů byly vymezeny zákonem, ne jen formulářem připraveným Finanční správou.

Protože by se do konce roku 2017 nestihl novelizovat zákon o DPH, byla ze strany Ministerstva financí poskytnuta odborná spolupráce na přípravě pozměňovacího návrhu. Přijatý pozměňovací návrh zcela vyhovuje požadavkům Ústavního soudu a úprava okruhu kontrolních dat poskytuje plátcům DPH vyšší míru právní jistoty.

Nyní záleží na projednání v Senátu. Pokud by pozměňovací návrh neschválil, je jisté, že úprava zákona o DPH již do konce roku přijata nebude.


Novela specifických zdravotních služeb přiblíží zákon více k praxi

V závislosti na úpravách soukromého práva a znění nového občanského zákoníku dojde od 1. listopadu 2017 k novelizaci zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb. V legislativním procesu se ovšem stále nachází novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o specifických zdravotních službách.

Změny se dotknou zejména oblasti pracovních prohlídek, na základě kterých se provádí posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců. V případě pracovněprávních prohlídek u osob, které pracují v noci dojde podle novely ke změně v periodicitě zdravotních prohlídek – nově budou prováděny nikoliv jednou ročně, ale pouze jednou za dva roky. Ke změně v periodicitě dochází také u práce zařazené do druhé kategorie a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností. Od 1. listopadu budou prováděny nejdéle jednou za 4 roky, po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky.

V návrhu novely vyhlášky č. 9/2013 Sb. se momentálně projednává § 13 o výstupních prohlídkách, tak aby bylo jednoznačné, kdy se výstupní prohlídka provádí.


A na závěr přinášíme radu pro podnikatele:

Uvažujete o koupi auta “na firmu”?

Nákup vozidla “na firmu” znamená zejména daňovou úsporu. Jste-li plátcem DPH a máte nárok na odpočet, zaplatíte sice při nákupu celou částku, ale pokud splníte zákonné podmínky, může vám být celá nebo poměrná část daně po podání přiznání k DPH vrácena. Také je možné uplatnit náklady spojené s provozem vozidla – reálné i paušální.

Nevýhodou je jednoznačně vedení knihy jízd pro uplatnění odpočtu DPH na pohonné hmoty a jiné související výdaje či využívání vozidla zaměstnanci pro jiné než ekonomické účely (třeba na soukromé cesty) a také povinnost platit silniční daň.

Nákup auta “na firmu” se tak zpravidla nevyplatí podnikatelům, kteří nejsou plátci DPH a zároveň využívají možnosti uplatnění výdajů prostřednictvím výdajového paušálu, jelikož jim nepřináší žádné daňové výhody, pouze povinnosti.

 

Jak získat ty nejaktuálnější znalosti v souvislosti se změnami zákonů od předních odborníků? Díky našemu předplatnému.