Daně vloni vynesly státu více. Jste překvapeni?

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

Do konce ledna je třeba podat silniční daň. Nezapomněli jste na to? Začátek roku nám také přinesl novinky v oblasti zajišťovacích příkazů a v elektronickém podání daňového přiznání. A díky EET a kontrolnímu hlášení se v loňském roce vybralo více na daních. 


Finanční správa nesmí odmítnout daňové přiznání jen proto, že není elektronicky podáno v určitém formátu

Nejvyšší správní soud vydal rozsudek, v němž upozorňuje úředníky finanční správy, že nemohou bazírovat na něčem, co není jasně dáno příslušnou vyhláškou. Není možné, aby od poplatníka nepřijali daňové přiznání jen z toho důvodu, že je v elektronické podobě podáno v jiném formátu než úředníci svévolně požadují. Rozsudek se týká i kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb a upozorňuje na problém v právním přepisu.

Jedná se o situaci, kdy úředníci finanční správy požadují, aby bylo daňové přiznání elektronicky podáno pouze ve formátu XML. V případě, že obdrží přiznání k dani např. ve formátu PDF, celý případ řeší tak, jako by ho dotyčný vůbec nepodal. Formát XML ale není zákonem ani žádnou vyhláškou stanoven. Jedná se pouze o pokyn Generálního finančního ředitelství. To teď rozsudek NSS analyzuje a zvažuje zavedení formátu XML přímo do zákona. První je ale nutné posoudit, zda tento formát bude občanům vyhovovat.


Problémům u zajišťovacích příkazů by mohl zabránit institut nuceného správce

Nucený správce by zajistil další fungování firmy a zároveň by měl zabránit vyvedení peněz, aby se firma nemohla vyhnout daňovým povinnostem. Expertní skupina, která vedla jednání o této problematice se shodla na tom, že někdy bývají zajišťovací příkazy nadužívány, ale i přesto mají v právním řádu své místo. Nutné jsou ovšem změny.

Finanční správa by se napříště měla ve více případech spokojit se zřízením zástavního práva a nechat firmu dál fungovat. Nucený správce by měl být jakousi alternativou k zajišťovací exekuci. Jednalo by se o nezávislého odborníka, nikoliv o pracovníka finanční správy nebo ministerstva financí.


Na daních se za loňský rok vybralo více

V loňském roce se na dani z přidané hodnoty vybralo meziročně o zhruba 32 miliard korun více, na dani z příjmu právnických osob stát vybral více o necelých 6 miliard Kč. Vyšší daňové příjmy zaznamenalo Ministerstvo financí také u daně z příjmů fyzických osob a spotřební daně. Celkové daňové příjmy státu bez pojistného na sociální zabezpečení stouply v loňském roce o zhruba sedm procent, příjmy na pojistném na sociálním zabezpečení o devět procent.

Díky vyšším výnosům ze sdílených daní (DPH, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob) přiteče víc peněz do rozpočtů krajů a obcí – obce by měly z daní dostat 169,2 miliardy Kč a kraje 66,1 miliardy korun. Vyššímu výběru daní napomohlo EET a kontrolní hlášení.


A na závěr pro vás máme praktickou informaci…

Koho se týká silniční daň? A do kdy je nutné ji podat?

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována v ČR a používána k podnikání nebo k jiné samostatně výdělečné činnosti. Výjimkou jsou nákladní automobily s největší povolenou hmotností nad 3,5 t, které jsou předmětem silniční daně vždy, i když nejsou používány k podnikání. Poplatníkem je osoba zapsaná v technickém průkazu. Rozhodující je vždy to, zda vozidlo patří do předmětu daně a teprve poté se řeší, kdo silniční daň zaplatí. Poplatníkem tak může být i zaměstnavatel, který vyplácí svému zaměstnanci cestovní náhrady za použití jeho vlastního vozidla při výkonu práce.

Silniční daň se platí zpětně a pro podání přiznání je stanoven termín 31.ledna. Při zpoždění sankce nabíhají až od šestého pracovního dne. Pokud by i tak některému poplatníkovi byla stanovena sankce, zaplatí 0,05 % stanovené daně v případě, že je vyšší jak 200 Kč. Sazby daně se určuje podle zdvihového objemu motoru v cm3 a dalších kritérií, které se nachází v § 6 zákona o dani silniční. Snížit tyto sazby lze třeba v tom případě, že od první registrace vozidla neuplynulo devět let.

 

Jak získat ty nejaktuálnější znalosti v souvislosti se změnami zákonů od předních odborníků? Díky našemu předplatnému.