Nejdůležitější změny ve mzdách 2018 v online školení

Se začátkem roku je potřeba si pohlídat nejrůznější změny a novelizace, které vstupují v platnost. A zapomenout byste neměli ani na změny ve mzdách! Ve spolupráci s lektorem Zdeňkem Křížkem jsme proto uspořádali online školení Novinky ve mzdách v roce 2018. V jakých oblastech mzdové agendy můžete díky školení získat aktuální přehled? Lektor se věnoval zejména změnám v samotném zákonu o zaměstnanosti, ale také v dalších mzdových oblastech (zdravotní a sociální pojištění, daně z příjmů, další druhy pojištění).

Změny a novinky ve mzdách vycházejí zejména z novely o nemocenském pojištění, novely zákona o státní sociální podpoře a novely zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017/2018. Jedna ze změn platná od 1. ledna 2018, která by neměla uniknout vaší pozornosti a lektor na ni upozornil, se týká oblasti náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti. Kromě každoročního navýšení vyměřovacího základu, došlo také k procentuálnímu navýšení částek denního vyměřovacího základu pro výpočet nemocenské v závislosti na dnech trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo karantény. Od ledna 2018 je výše nemocenské stanovena na 60% denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény; 66% denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény; 72% denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti nebo karantény.

V souvislosti s navýšením vyměřovacího základu se pak mění i výše redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění a poskytování náhrady při dočasné pracovní neschopnosti. Lektor se během školení věnoval také výpočtu náhrady mzdy při různých situacích – při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, při třísměnném provozu, při karanténě.

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka.  Celé video je ke zhlédnutí zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/novinky-ve-mzdach-v-roce-2018

Zdeněk Křížek je vždy velmi pečlivý, co se týče zodpovídání dotazů a každému z účastníků se snažil v rámci jeho dotazu maximálně vyhovět. Jeden z nich zněl takto: Jak vysokou měsíční odměnu v roce 2018 je možné uvést do Dohody o provedení práce studentovi, který nemá jiný příjem, aby nebylo nutné jej přihlašovat k sociálnímu (zdravotnímu) pojištění? Do 10 000 Kč? Není nutné v tomto případě dodržet výši minimální mzdy 12 200 Kč? “Zde se jedná o situaci, kdy odměna studenta vychází z charakteru té práce. Student zaměstnaný na dohodu o provedení práce pracuje podle potřeby a doporučoval bych vycházet z částky hodinové odměny. Nastavte výši hodinové sazby a počet odpracovaných hodin tak, aby byla dodržena částka do 10 000 Kč v jednom měsíci. Pokud byste se rozhodli tomu studentovi poskytovat odměnu v té měsíční částce, mělo by se jednat o částku ve výši minimální mzdy,” odpověděl lektor.

Videozáznam ze školení najdete ve vašem předplatném.

A pokud vás celé čtyřhodinové školení zajímá, chcete mít přístup ke všem materiálům k němu dodaným a znát dotazy, na které lektor odpovídal, ale nejste náš předplatitel, školení si  můžete koupit zde.