DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2017 – Videozáznam z webináře ihned k dispozici

Prázdniny už klepou na dveře a i na Videolektor.cz jsme uzavřeli sezónu účetních online kurzů posledním webinářem. Již podruhé jsme se sešli s Markem Reinohou nad tématem DPH při obchodu mezi členskými státy EU, tentokrát se zaměřením na služby. Video z něj je ihned dostupné.

Cílem kurzu je prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky, definice rizikových oblastí a jejich řešení.

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka. 

Celé video ke zhlédnutí zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/dph-pri-obchodu-mezi-clenskymi-staty-eu-se-zamerenim-na-sluzby-v-roce-2017

Na webináři DPH při obchodu mezi členskými státy EU se zaměřením na služby v roce 2017 jste se ptali:

1) Jaký princip DPH se používá pokud CZ firma plátce DPH provede stavební práce na nemovitosti na Slovensku pro SK plátce. Stavební práce na nemovitosti v Německu pro DE plátce DPH. Děkuji

2) Rakouská firma (bez provozovny v ČR) si u českého plátce objednala přemístění stroje, jezdícího na kolejích, z Rakouska do ČR. Pec se v Rakousku pouze odmontuje. V ČR dochází ke stavebním úpravám (bourání, betonování a budování kolejiště). Zálohové platby. Kde je MP a jak uvádět do přiznání?

3) český plátce DPH si koupí letenku z Prahy do USA na internetu od slovenského plátce DPH za účelem služební cesty. Jaká ustanovení a povinnosti platí pro českého plátce?

4) Český neplátce DPH provede pro českého plátce DPH služby na nemovitosti na Slovensku. Plyne neplátci DPH nějaká povinnost registrační? Děkuji.

5) Vzdělávací seminář pro lékaře z ČR proběhne na Slovensku. Účastníci (osoby nepovinné k dani) zaplatí účastnický poplatek v ČR předem včetně české DPH. Kde je místo plnění? Děkuji

6) Při poskytnutí služby z EU není uvedeno VAT number poskytovatele, vystavuje všechny doklady včetně DPH , neuvádí DIĆ odběratele. Jak postupovat v tomto případě a do kterého řádku DPH a kontrolního hlášení uvádět dodanění.

7) Doklad za ubytování v Nizozemsku je s 0% DPH. Doklad je vystaven na českou firmu. Je český plátce povinen přiznat DPH v ČR – RESERVE CHARGE nebo v Nizozemí? 

8) Pokud pořizuji zboží z Německa , toto zboží bude použito na stavbě v Polsku bude toto zboží vykázáno jako pořízení zboží z EU v přiznání k DPH, ačkoliv do ČR nebylo přepraveno, ale šlo přímo do Polska na stavbu? Český plátce tam bude montovat něco na stavbě.

9) Identifikovaná osoba dle par. 6i musí podat i přiznání DPH nebo stačí jen Souhrnné hlášení?

10) Zaměstnanec ČR plátce jede na služební cestu do zahraničí a dostane doklad o zaplacení mýtného na dálnici se zahraniční DPH. Jak postupovat správně při účtování DPH tohoto dokladu. Samozřejmě na mýtné bráně nikdo nezkoumá, jestli je v autě plátce nebo neplátce.

Odpovědi Marka Reinohy včetně možnosti získání celého videa naleznete zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/dph-pri-obchodu-mezi-clenskymi-staty-eu-se-zamerenim-na-sluzby-v-roce-2017