DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016: JUDr. Svatopluk Galočík zodpovídá dotazy

Předplatitelé on-line účetních seminářů Videolektor.cz i tentokrát využili během webináře zaměřeného na uplatnění DPH při pohybu zboží a služeb mezi členskými státy a s třetími zeměmi možnost živě položit lektorovi otázky, se kterými si nevěděli rady. Podnikatelům, účetním a daňovým poradcům odpovídal na dotazy z praxe JUDr. Svatopluk Galočík. Vybrané otázky a odpovědi týkající se povinnosti přiznat daň z přidané hodnoty (DPH) publikujeme.

OSVČ provádí práci v Německu a fakturuje slovenské firmě. Jak správně záležitost účtovat?

Dobrý den. OSVČ plátce daně provádí práci v Německu a fakturuje slovenské firmě, plátci DPH. U německé firmy DIČ nezná. Jak toto účtovat. Musí se OSVČ přihlásit k DPH v Německu? Děkuji.

Tady je otázka, podle jakého paragrafu určíme místo plnění, a jestliže to jsou služby, které v zákoně vyjmenovány nejsou, použije se základní pravidlo a plátce daně, který provádí v Německu a fakturuje slovenské firmě, bez ohledu na to, že to provádí v Německu, místem plnění je podle § 9, odstavec 1 sídlo slovenské firmy, pro kterou tu službu provádí a je tam reverse charge.

Tato OSVČ ani nemusí znát německé DIČ, protože službu provádí pro toho Slováka, německou firmu do této záležitosti vůbec nezatahujme. Jak si to pak vyřeší ten Slovák vůči tomu Němci, to samozřejmě už je jejich věc. Takže tato OSVČ se přihlásit v Německu nemusí, protože pokud to je služba, kde jsme to místo plnění stanovili podle základního pravidla 9, odstavec 1, čili podle sídla osoby povinné k dani, pro kterou je služba poskytnuta, což je ta slovenská firma, tak je místem plnění Slovensko.

U toho 9,1 obecně zapomeňte na logiku věci. Tady se prostě hodila logika v rámci celé Unie za hlavu, a to proto, že to stanovení místa plnění, bez ohledu na to, kde je ta služba fyzicky poskytovaná, protože elegantní je to vždycky přehodit na tu osobu, kde víte, že má sídlo, čili v našem případě na Slováka, tak je velmi jednoduché a elegantní a nemusíte se zabývat spotřebou, použitím té služby.

V Unii platí u služeb výjimka, která spočívá v tom, že daň neodvádí ten, kdo poskytuje službu, ale ten, kdo ji přijímá. A aby tato výjimka platila, musí být splněny dvě podmínky, a sice: ten, kdo přijímá službu, musí být osoba povinná k dani, nemusí být dokonce ani registrovaná, a musí mít v tom členském státě, kde je místo plnění, sídlo. Takže u toho Slováka je to splněno, protože místem plnění, podle 9,1, je jeho sídlo na Slovensku, má tam sídlo a je osobou povinnou k dani. To, že je registrován, už znamená jenom to, že tu daň přizná. Pokud by ten Slovák nebyl registrován k dani na Slovensku, i tak by měl povinnost přiznat daň. Ale předtím než by ji přiznal, ho samozřejmě slovenský zákon donutí se kvůli přijetí služby s místem na Slovensku registrovat k dani.

U nás je tato povinná registrace opačně také, a to podle § 6 h), kdy se osoba, která by nebyla plátcem, a byla povinna přiznat tu daň za přijatou službu, tak by se musela registrovat jako identifikovaná. Čili ona by musela přiznat tu daň, ale neměla by nárok na odpočet. To samozřejmě nemusí platit na Slovensku. To už je věc, kterou si upravuje slovenský zákon.

Reverse charge u pracovníka v Německu

Česká firma vyhrála v Německu zakázku. Vyšle na ni pracovníka na dobu 3-5 let. Fakturovat bude víceméně práci vyslaného zaměstnance. Může se reverse charge, dle základního pravidla plátce CZE – plátce DE, nebo musí se registrovat v DE? Dle jakého §?

Tady mně chybí to hlavní: Jakou činnost či jakou službu bude v Německu zaměstnanec provádět. Jinými slovy, jaké plnění bude uskutečňovat česká firma v Německu? Pokud to může být prostřednictvím zaměstnance, proč ne, a bude to podle 9,1, pak se nemusí registrovat a je tam reverse charge. Pokud by to byla služba s nemovitostí s místem v Německu, je to zrovna tak reverse charge, čili není důvod pro registraci české firmy. Právě výjimka v rámci Unie, která říká, že povinnost přiznat daň platí pro příjemce služby, umožňuje, aby se poskytovatel služby nemusel registrovat k dani v členském státě, kde tu službu poskytuje. Rozlišovat je třeba jednu věc. U služeb, u kterých se postupuje podle základního pravidla 9, odstavec 1, nedívejte se na místo fyzicky poskytnuté služby nebo provedené služby, tady se to řídí místem plnění, nikoliv místem, kde je služba fyzicky poskytnuta. Místo plnění může být jinde stanoveno, nebo je jinde stanoveno než vlastní výkon té práce. Takže je potřeba vědět, podle jakého paragrafu by se služba určila, neboli co tam ten člověk jako zaměstnanec, čili ta česká firma, bude realizovat.

Jsem plátcem DPH?

Jsem osoba povinná k dani, neplátce a poskytuji službu do EU nebo ZO, stávám se plátcem DPH? Tuzemský neplátce DPH – tlumočník – provede překlady textů pro italskou společnost, plátce DPH v Itálii. Stává se tuzemský neplátce okamžikem vystavení faktury tuzemským plátcem DPH?

Služba poskytnutá podle § 9, odstavec 1, kam patří například i tlumočnické služby, překlady a obdobné služby, které jsou poskytnuty s místem plnění pro italskou firmu, místem plnění je v Itálii a Ital, jako osoba registrovaná v Itálii je osoba povinná k dani. Tuzemský tlumočník, neplátce DPH, se stává osobou identifikovanou podle § 6 i), a to ke dni uskutečněného plnění. Čili nestává se plátcem, ale musí do 15 dnů od uskutečnění služby navštívit svůj berňák a registrovat se, tedy podat přihlášku na registraci osoby identifikované, a pak už za tyto služby musí vystavit daňový doklad, jako by vystavoval plátce. Čili s českým identifikačním daňovým číslem a s reverse charge. Toto uvede v řádku 21 a vystaví souhrnné hlášení s kódem 3, kam uvede Itala, kterému přesunuje povinnost přiznat daň.

Jak postupovat, pokud průvodce kupuje vstupné na kulturní památky?

Dobrý den, český průvodce pracuje pro italskou cestovku, kromě služeb průvodce fakturuje i zakoupené vstupné, popř. stravování, které za turisty zaplatí. Jelikož služby průvodce fakturuji v reverse charge na italskou firmu, souhrnné hlášení 2, co s tím ostatním, jak postupovat, vstupné na kult. památky je většinou osvobozeno od DPH. Udělat to nějakou přefakturací s přesným počtem zakoupených vstupenek a zaplaceného stravování dle skutečných dokladů, nebo musím vše ostatní vyfakturovat s českým DPH, i když na tom nebude přirážka, je to jen čistá přefakturace. Děkuji.

Je důležité vědět, zda průvodce používá zvláštní režim. Cestovní služby, pokud jsou ve zvláštním režimu, jsou potom jako celek, do kterého vstupují ostatní služby, které na vstupu musím pořídit, abych celkovou službu, ke které jsem se zavázal, mohl poskytnout. Pak samozřejmě reverse charge může být. Tam kde je osvobozeno od DPH, jako vstupné na kulturní památky apod., tam celkem nemám co započítat, tam přijde jenom cena. Ale pokud to dávám do té ceny celkově, pak to do základu daně patří, protože do základu daně podle § 36 patří všechno, co je nutné k tomu, aby služba, ke které jsem se zavázal nebo k jejímu plnění, byla poskytnuta.

Nenašli jste otázku nebo odpověď, kterou jste hledali? Zhlédněte webinář DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2016