Firemní automobil pro soukromé účely

Situace, v níž dostane zaměstnanec k užívání firemní automobil pro soukromé účely patří mezi nejběžnější a také nejoblíbenější zaměstnanecké benefity. Víte ale s čím musí firma i zaměstnanec počítat a jaké jsou daňové dopady? Podívejte se na tuto problematiku z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty.

Zaměstnanci je možné pro soukromé účely poskytnout nejen vlastní automobil, ale také ten, který zaměstnavatel užívá na základě finančního leasingu (více o finančním leasingu si přečtěte zde) nebo ho má v nájmu.

DPH 

V případě, že má zaměstnanec k dispozici automobil pro soukromé účely, jedná se o použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce. Co v tomto případě hrozí? Pusťte si video ze školení Auto v podnikání s lektorem RNDr. Ivanem Brychtou.

Daň z příjmů

Z pohledu zaměstnance se při poskytnutí automobilu pro soukromé účely jedná o nepeněžní příjem, který je nutné zdanit. Hrubá mzda zaměstnance se tak měsíčně zvyšuje o částku ve výši 1 % z pořizovací ceny vozidla a odvádí se z ní nejen daň z příjmů fyzických osob, ale i sociální a zdravotní pojištění. Minimální částka, kterou je nutné dodanit představuje 1000 Kč. A to v každém případě – i když je pořizovací cena automobilu nižší než 100 000 Kč. Pokud není součástí vstupní ceny DPH, zvyšuje se tato cena i o DPH. A je důležité si uvědomit, že nezáleží na tom, zda bylo vozidlo k soukromým účelům v daném měsíci skutečně použito. Jedná-li se o najaté vozidlo nebo pořízené na finanční leasing (od roku 2018) vychází se z původní ceny od předchozího vlastníka. A to i v tom případě, že dojde k následné koupi vozidla.

A jak postupovat v případě, že má zaměstnanec k dispozici více automobilů pro soukromé účely? Jestliže v průběhu jednoho měsíce využívá zaměstnanec postupně více jak jeden firemní automobil pro soukromé účely, 1% se počítá z nejvyšší vstupní ceny automobilu. Využívá-li ovšem více aut současně, je nutné vstupní ceny sečíst a z nich vypočítat 1 %.

V případě zaměstnavatele není nutné krátit žádné výdaje (náklady) na provoz – opravy, udržování, pojistné a odpisy. Je ale nezbytné, aby bylo právo zaměstnance na soukromé využívání vozidla právoplatně podloženo. Nedaňovým nákladem by ovšem byly pohonné hmoty, které jsou spotřebovány při soukromých cestách zaměstnance. Lektor RNDr. Ivan Brychta ovšem doporučuje tu variantu, kdy si zaměstnanec za pohonné hmoty při soukromých jízdách platí sám.