Jak postupovat, pokud podnikatel přesáhl obrat 1 mil. Kč a zapomněl se registrovat k DPH

V podnikání se vám daří, prosperujete, rostete a máte z toho takovou radost, že úplně zapomenete, že byste se měli stát plátci DPH… Jak byste se měli v takové situaci zachovat, co dělat? Ing. Jana Ledvinková vám ráda poradí. Stejně jako účastníkům webináře DPH pro začátečníkyDotaz:

Jak postupovat, pokud podnikatel přesáhl 1 mil. Kč a zapomněl se registrovat k DPH – co vše bude kontrolovat a požadovat FÚ, hrozí pokuta? Zpoždění asi 6 měsíců. Podá přihlášku, má čekat na registrační číslo, teprve pak posílat jednotlivá přiznání nebo raději hned?

Odpověď:

Pokud se podnikatel zapomněl registrovat a přijde se na to, nebo na to přijde sám a bude to chtít dobrovolně spravit, tak rozhodně musí k momentu, kdy se podle zákona měl stát opravdu plátcem DPH, vzít všechna ta zdanitelná období, ve kterých měl podávat daňové přiznání a musí pozdě vystavit a odevzdat daňové přiznání.

To znamená: Není to dodatečné, ale je to řádné přiznání k DPH, které je podáno pozdě. V tomto přiznání samozřejmě uplatní jak daně na výstupu, tak daně na vstupu. Pokud bude mít řádné daňové doklady, faktury na pořízené zboží, pořízené služby, tak tam samozřejmě všechno může uvést, může si uplatnit nároky na odpočet. Ale je podstatné, jaký bude konečný výstup z toho jednotlivého daňového přiznání. Jestliže mu tam vyjde odvod daně, tak samozřejmě tam nastanou sankce i z toho, že vlastně pozdě odvádí daň. Ty sankce jsou uvedeny v daňovém řádu v § 251 – je tam sankce z pozdě odvedené daně, ale ještě tam budou sankce za pozdě předané nebo podané daňové přiznání. Rozhodně sankce podle daňového řádu nastanou, pokud bude podávat ta přiznání k DPH opožděně.

 

Víte jakými způsoby nás můžete kontaktovat v případě dotazu? 

  • Při účasti na živém vysílání můžete klást dotazy prostřednictvím chatu přímo lektorovi.
  • Nemůžete se zúčastnit webináře v termínu, ale již jste si připravili dotazy? Zašlete nám je předem a odpověď poté naleznete ve videu. Jak na to?
  • Nově jsme spustili online poradnu k videozáznamům od začátku roku!!! Vaše dotazy zodpoví specialista na účetnictví a daně písemně. Chci zjistit, jak funguje online poradna