Jaké změny v daních nás čekají v roce 2019?

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?


Každý šestý subjekt v ČR je aktuálně plátcem DPH

V ČR bychom aktuálně našli zhruba 502 tisíc plátců daně z přidané hodnoty. Meziroční přírůstek plátců se zvýšil o necelé procento. Zvýšení počtu plátců DPH nesouvisí s přírůstkem nových firem v ČR. Spíše odpovídá zavedení kontrolního hlášení DPH a v některých případech také mohlo jít o obtížnější a zdlouhavější registrace k platbě DPH v důsledku snahy státu o snížení objemu daňových úniků a karuselových podvodů.

Největší zastoupení mají společnosti z ručením omezeným a živnostníci. Mezi společnostmi s ručením omezeným je téměř polovina plátců DPH, v případě živnostníků se jedná zhruba 11 %.


Změny v daních pro rok 2019

Aktuálně se v legislativním procesu nachází daňový balíček, který by měl nabýt účinnosti během roku 2019. Které změny jsou ty nejdůležitější?

  • Zvýšení paušálů

Velká změna pro podnikatele – fyzické osoby. Jedná se o vrácení stropů výdajových paušálů na úroveň roku 2016. Výdajové paušály pro rok 2019 a dál by měly být takovéto:

  1. 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
  2. 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč,
  3. 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
  4. 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše lze uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
  • Daň z příjmů

Dojít by mělo k předefinování limitu pro srážkovou daň u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu (měsíční příjem je menší než rozhodný). Pro rozhodný příjem byl od 1.1.2019 stanoven limit 3 000 Kč. Limit pro srážkovou daň by se měl změnit na základě částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. 

  • Odpočet na podporu výzkumu a vývoje

Novela počítá s úpravou možnosti odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Dojít by mělo ke změně, kdy okamžikem, od kterého bude možné výdaje vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje zahrnout do položky odčitatelné od základu daně, bude nově den podání oznámení správci daně o záměru poplatníka odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje.