Daňový balíček 2019 přinese mnoho změn

Daňový balíček pro rok 2019, který Poslanecká sněmovna schválila na konci prosince, přijal Parlament  12.3.2019. Vyhlášení ve Sbírce tak můžeme očekávat do konce března. Většina změn nabude účinnosti od 1.4.2019. Proto se novinkám v DPH v dubnovém kurzu Uplatňování DPH v praxi podrobně 2 věnoval i Ing. Zdeněk Kummer. Jiné změny vešly v platnost již se začátkem roku 2019.

Jaké změny v daních přinese daňový balíček? 

  • Daně z příjmů

Se začátkem roku došlo například k velmi zajímavým změnám v důsledku přijatých pozměňovacích návrhů – díky daňovému balíčku se maximální částky výdajů uplatňovaných procentem z příjmů vrátí na úroveň, která platila naposledy za rok 2017.

Ke změnám došlo i v případě daně z příjmů fyzických osob. Tyto změny na kurzu Novinky v oblasti daní a účetnictví 2019 představil RNDr. Ivan Brychta. Podívejte se na ně v krátkém 6 minutovém videu.

Orientujete se v novinkách z oblasti daní a účetnictví pro rok 2019?

V našem testu si své znalosti můžete ověřit. 

  • DPH 

Změny jsou opravdu rozsáhlé, Poslanecká sněmovna schválila 16 přechodných ustanovení a 269 bodů změn. Většina změn souvisejících se změnami v DPH nabude účinnosti (až na výjimky) od 1.4.2019. 

Mezi změny, které bude nutné na základě daňového balíčku uplatnit již v průběhu roku 2019 patří například změny v zaokrouhlování DPH. Od 1.4.2019 není už možné zaokrouhlovat DPH na celé koruny. Při platbách v hotovosti, kdy se celková částka na vystaveném dokladu zaokrouhluje na celé koruny, se vzniklé zaokrouhlení do základu daně již nebude zahrnovat.

V roce 2017 byla v zákoně o DPH zrušena právní úprava zjednodušující uplatnění DPH u sdružení bez právní subjektivity s tím, že do 31.12.2018 šlo podle přechodných ustanovení postupovat podle zrušené právní úpravy. Daňový balíček v této věci nic nemění a od 1.1.2019 je tedy nutné změnit způsob uplatnění DPH u jednotlivých členů sdružení.

Daňový balíček 2019 počítá rovněž se zapracováním změn plynoucích ze změn legislativy EU. A to zejména v souvislosti uplatnění DPH osobami, které poskytují služby na dálku osobám nepovinným k dani z jiných členských států EU. Změna platí od 1.1.2019.

Poslanecká sněmovna schválila také přeřazení do 10 % sazby daně dodání tepla, a to od 1.1.2020.

V oblasti DPH byl schválen pozměňovací návrh, který se týká režimu jednatelů. Zůstane zachována současná právní úprava. I nadále tedy nebudou činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, představovat samostatné ekonomické činnosti.

Videolektor.cz vám pravidelně přináší online kurzy, díky kterým se se změnami v legislativě můžete lehce seznámit.