Kdy lektor doporučuje použít časové rozlišení?

Nezávislost účetních období stojí za nutností používat v účetnictví časové rozlišení nákladů a výnosů. V praxi se tak s touto povinností účetní jednotky setkávají pravidelně. Podívejte se na jeden praktický příklad, který se objevil na školení Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení. Bude lepší náklad časově rozlišit nebo to není nutné? 

Dotaz: Faktura za předplatné časopisu na 2 roky za 1 500 Kč… Je nutné časově rozlišovat, když je stanovena hranice ve směrnici pro časové rozlišení 30 tis. Kč. Je rozhodující faktor, zda je to na jeden rok či více let pro časové rozlišení? Děkuji.

Také vás zajímá tento dotaz? Odpověď lektora Tomáše Líbala se dozvíte v následujícím videu.

Zajímá vás, jaké další dotazy zazněly na webináři Účtování v účtové třídě 3 – pohledávky, závazky a účty časového rozlišení? Najdete je ve videozáznamu.