Kolik vás bude stát stravné v roce 2020?

V případě, že zaměstnance vyšlete na zahraniční cestu, proplatíte mu jako zaměstnavatel dopravu a ubytování podle reálných výdajů. Jídlo a pití ovšem zaměstnanec nijak dokládat nemusí. Má ze zákona nárok na paušální částku, stravné je mu tak stanoveno podle počtu hodin strávených na služební cestě bez ohledu na to, zda ji ve skutečnosti utratil. Zajímá vás stravné v roce 2020? Pusťte si školení Cestovní náhrady 2020

Stravné v tuzemsku

Stravné v tuzemsku je stanoveno paušální částkou, která se odvíjí od doby trvání cesty. Proto zaměstnavatel po zaměstnanci nepožaduje, aby své výdaje spojené se stravováním prokázal. Výši tuzemského stravného upravuje každoročně vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stravné má podobné hodnoty pro zaměstnance ve státní i soukromé sféře. V obou případech je dána minimální hranice, u státní sféry je ovšem stanovena i maximální, kterou nelze překročit.

Sazby tuzemského stravného pro rok 2020:

Soukromá sféra Státní sféra
2020 2019 2020 2019
5 – 12 hodin 87 Kč 82 Kč 87 – 103 Kč 82 – 97 Kč
12 – 18 hodin 131 Kč 124 Kč 131 – 158 Kč 124 – 150 Kč
déle jak 18 hodin 206 Kč 195 Kč 206 – 246 Kč 195 – 233 Kč

Zaměstnavatel v soukromé sféře může svým zaměstnancům poskytnout i vyšší stravné, v žádném případě jej ale nesmí snížit.

Stravné v zahraničí

Výše cestovních náhrad pro zahraničí zohledňuje cenovou hladinu země, do níž zaměstnanec cestuje a reaguje na případné výkyvy devizových kurzů, případně změnu meziročních indexů spotřebitelských cen v zahraničí. Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2020 zvýšení základní sazby zahraničního stravného u 23 zemí. U ostatních zemí zůstává beze změny.

Zemí, u níž došlo k navýšení zahraničního stravného, lze jmenovat  např. Dánsko (z 50 na 55 EUR), Irsko (ze 45 na 50 EUR), Lucembursko (ze 45 na 50 EUR) nebo třeba Španělsko (ze 40 na 45 EUR) a Spojené státy americké (z 55 na 60 USD). Sazby stouply i v zemích jako Austrálie, Malajsie, Nový Zéland, Omán, Saúdská Arábie, Singapur, Sýrie a Venezuela. Výši stravného pro jednotlivé země najdete na stránkách ministerstva financí.

Základní sazba stravného v roce 2020 se vztahuje na služební cesty, při nichž zaměstnanec v cizině stráví víc než 18 hodin v kalendářním dni. V případě, že je za hranicemi ČR kratší dobu, může dostat jenom 2/3 sazby (od 12 do 18 hodin) nebo pouze 1/3 (méně než 12 hodin, ale aspoň hodinu).

Stejně jako v případě tuzemského stravného i zde je pro státní správu stanovena minimální a maximální výše sazby stravného. Zaměstnavatel v soukromé sféře může stejně jako u tuzemského stravného sazbu zvýšit, ale i snížit. Stravné musí ale činit alespoň 75 procent ze základní sazby. Pokud se zaměstnavatel rozhodné dát stravné vyšší, tato částka se stane součástí mzdy. Zaměstnanec z ní pak musí odvést sociální a zdravotní pojištění.

Pokud dostal zaměstnanec během pracovní cesty bezplatné jídlo, bude stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby,
  • 35 %  zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby,
  • 25 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.