Nestandardní účetní příklady

Podívejte se s Videolektorem na praktické účetní příklady, které ve vaší firmě možná řešíte i vy. Dotazy jsou součástí školení Časté chyby a omyly v účetnictví, v němž si můžete společně s lektorem projít velké množství speciálních případů, které mohou v účetnictví nastat. 


  • Společnost s ručením omezeným nakupuje do nově postaveného penzionu vybavení do 40 tisíc korun ve větším objemu (židle, postele, skříně, vybavení kuchyně apod.) – jedná se o DKP. Je možné toto DKP přes časové rozlišení rozlišit třeba na 24 měsíců? Nebo máme raději účtovat ve skupině 02? 

Odpověď: V tomto případě by bylo nejlepší zavést kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku. Vybavení ubytovacího zařízení totiž vždy představuje mnoho položek (vybavení kuchyně, různé nádobí, ložní prádlo, ručníky apod.). V případě penzionů i hotelů se tak s tímto postupem setkáváme často. Pokud by se tyto položky odepsaly jednorázově do nákladů jako drobný hmotný majetek, tak by v rozvaze chyběla zásadní část majetku, který penzion (účetní jednotka) má.

  • Převzali jsme účetnictví nové společnosti a časem jsme zjistili, že byla zaplacená kauce (již v roce 2015), ale není o ní nikde účtováno. Jak nyní v roce 2019 tuto situaci vyřešit?

Odpověď: Platba byla nejspíš provedena přes pokladnu, jinak by v daném období neseděly výpisy z banky. První je nutno tedy ověřit platbu. Ta zaplacená kauce ovšem chybí na nějakém závazku, který bude nyní potřeba doúčtovat, souvztažnost by byla tedy s tou pokladnou nebo bankou. No a samozřejmě tedy, jak pak se tam prováděly inventarizace? No, asi když tedy se netrápili kaucemi, tak je asi netrápily inventarizace.

  • Obdrželi jsme fakturu za nájem náhradního vozu od leasingové společnosti. Nájem se týká období 10/2018, ale fakturace od firmy se vztahuje k datu uskutečnění zdanitelného plnění  30. 4. 2020 a vystavení 6. 5. 2020. Můžeme uplatnit DPH v letošním roce? Období, za které nám fakturují nájem se netýká aktuálního účetního období. 

Odpověď: Nájem, pokud spadá do roku 2018, musí být určitě v nákladech za rok 2018. V případě, že vám až takto pozdě daná firma vystavila daňový doklad, můžete i nadále uplatnit DPH na vstupu. Prozatím totiž neuběhla tříletá lhůta.

  • Firma koupila pozemek, jehož součástí je stavba (garáž) za 100 tisíc korun. Na jaké účty může majetek zaúčtovat? V kupní smlouvě není vyčísleno, kolik stála garáž a pozemek samostatně.

Odpověď: Pozemek patří na účet 031, stavba – garáž patří na účet 021. Ve smlouvě je správně uvedena kupní cena jako jedna částka, podle znaleckého posudku je poté nutné provést poměrné rozúčtování celé částky. Nemáte-li znalecký posudek k dispozici, bude si ho muset kupující nechat zpracovat, aby byl schopný doložit částky oceněného pozemku a oceněné garáže.

  • Jak vyúčtovat správně příplatky banky za platbu faktury přijaté v EU. Z banky posíláme platby s jejím kurzem v EUR. Česká národní banka má ovšem jiný kurz. Je rozdíl mezi těmito částkami kurzový rozdíl? Je to daňově uznatelná ztráta?

Odpověď: Ano, jedná se o kurzový rozdíl. Bankovní poplatky se zaúčtují na řádek 568 (na ostatní finanční náklady). Oceněná faktura je zaúčtované s kurzem ke dni přijetí, poté vám banka prodá cizí měnu, uplatní vůči firmě kurz devizy prodej a tím to bude oceněno. Co se týče daňově uznatelné ztráty – podle metodického pokynu GFŘ D-22 veškeré kurzové rozdíly, ať už jsou ztrátou anebo ziskem, vstupují do základu daně. S ohledem na toto ustanovení pokynu D-22 jsou kurzové rozdíly daňově uznatelné náklady a výnosy v případě kurzového zisku.