Majetek a odpisy 2017 – Videoškolení ihned k dispozici

Také další říjnové téma jsme věnovali problematice majetku. Tuto problematiku pro Vás stejně jako loni zpracoval RNDr. Ivan Brychta, tentokrát se zaměřením na novinky z daňového balíčku 2017/2018 a návaznosti na vývoj legislativy pro rok 2018. Plnohodnotný záznam z webináře včetně možnosti klást otázky v online poradně získáte zde.

Cílem videoškolení je komplexní rozbor problematiky hmotného a nehmotného majetku z pohledu daní z příjmů a účetnictví, se zaměřením zejména na správné určení vstupní ceny a souvisejících odpisů a to se zdůrazněním novinek daných daňovým balíčkem 2017/2018, případně i dalších v návaznosti na vývoj legislativy pro rok 2018.

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka.  Celé video ke zhlédnutí zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/majetek-odpisy-2017

Na webináři Majetek a odpisy 2017 jste se ptali:

1) Dobrý den, zařadíme-li jednu položku nábytku ve výši 30 tis. Kč podle vnitřní směrnice do aktiv společnosti s dobou odepisování 10 let, očekával bych, že se daňové odpisy rovnají účetním odpisům. Chtěl bych se zeptat, jestli je správné, že majetek, který nepřesáhne 40 tis. Kč, se nezařadí do příslušné odpisové skupině a neodepisuje se v souladu s danou odpisovou skupinou, ale naopak se v našem případě bude i daňově odepisovat po dobu 10 let?

2) Jak naložit s technickým zhodnocením najatého dlouhodobého majetku, technické zhodnocení po ukončení nájmu vlastník neodkoupí – dle ujednání v nájemní smlouvě? TZ je již více jak 10 let odpisováno?

3) V průběhu roku 2017 přešlo na s.r.o. vlastnické právo k majetku díky ukončení zajišťovacího převodu práva splněním závazku. Může s.r.o. uplatnit za tento rok 100% výši odpisu, když majetek odpisoval doposud na základě smlouvy o výpůjčce s bankou?

4) Dobrý den, společnost zakoupila SW, na faktuře jsou uvedeny jednotlivé položky za SW 133 tis., roční údržbu 31 tis.a implementaci 14 tis. Jak správně tento majetek zaúčtovat a kterou částku odepisovat?. Je potřeba implementaci připočíst k SW nebo rovnou dát do nákladů?

5) Mohu si vybrat zrychlený odpis u každého majetku, i když není nový?

6) OSVČ postavila na svém pozemku u RD autodílnu. Autodílna je na firmu, RD je starší, soukromý. Po koaudaci autodílny ji začne OSVČ odepisovat. Nemusím do maj. zahrnout i RD /vše je jedno číslo popisné/?

7) Dobrý den, prosím Vás začínám učetnictví a mám na obecním úřadě čtyři druhy věc.břemen oprávněné s vlast. oprávněné, neoprávněné a povinné můžete mi poradit jak účtovat?

8) Zeměděl. podnikatel FO vedoucí DE zdědil před 6 lety pozemek, na kterém stojí zeměd. stavby nezapsané v KN. Jakým způsobem vloží FO tyto stavby do obchodního majetku, aby mohla uplatňovat náklady na jejich opravu, příp. provádět technické zhodnocení? Nechat ocenit znalcem každou stavbu zvlášť a pozemek, na kterém stojí stavby, vložit též (celý) do obch. majetku? Náklady na posudek znalce musí zahrnout do PC? Jakým způsobem by pak musel tyto náklady rozdělit k jednotlivým položkám vkládaným do obch. majetku?

9) Podle čeho se rozhodnout, jestli vést účetní a daň. odpisy, nebo použít způsob účetní odp. rovná se daň?

10) Pochopila jsem dobře, že celý roční odpis je možný u majetku pořízeného během celého zdaňovacího období, tzn. i 30.12.?

 

Odpovědi RNDr. Ivana Brychty včetně možnosti získání celého videa naleznete zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/majetek-odpisy-2017