Majetkový prospěch a bezúročná půjčka společníka společnosti

Řešili jste někdy tuto situaci? Když majitel půjčí své společnosti peníze? Ve videu vám Ing. Christian Žmolík vysvětlí, jak je to s majetkovým prospěchem při takovéto bezúročné zápůjčce. Celý webinář Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok 2016, z něhož je tento videodotaz, je stále dostupný v našem archivu.Dotaz:

Společník s.r.o. půjčil společnosti bezúročné peníze, není smlouva o zápůjčce. Jak je to s daněmi? Není to majetkový prospěch společnosti. Pokud ano, jak ho vyčíslit? Maj. prospěch bude počítán průběžně v každém roce, nebo až u vrácení zápůjčky? Děkuji. 

Odpověď:

Půjčka společníka do společnosti, akcionáře do akciovky (mateřské společnosti třeba do dceřiné společnosti atd.). To znamená: majitele společnosti do té společnosti.  Půjčka, pokud je bezúročná, tak nadále nevzniká majetkový prospěch. Majetkový prospěch je pouze tehdy, pokud vlastně já s tím nemám žádné další náklady spojené – bez vydání jakékoliv nákladu mám nějaký prospěch.

Kdežto když půjčuje společník společnosti tak vlastně tím, že ta společnost neplatí žádné úroky, tak vlastně společnost dosahuje vyššího zisku a to se odrazí ve vyšších podílech na zisku, které vlastně potom plynou tomu společníkovi. Takže tak jak to bylo v minulosti, je to i nyní: půjčka společníka, nebo zápůjčka společníka do společnosti nadále nemusí mít úrok stanovený a neplynou z toho žádné daňové důsledky.