Neuhrazené úroky a jejich vliv na základ daně

Na webináři s lektorem Ing. Christianem Žmolíkem z loňského roku některého z účastníků zajímalo snížení základu daně o neuhrazené úroky z bezúročné zápůjčky. A jestli tento problém zajímá i vás, měli byste si pustit odpověď lektora ve videu níže. 

 

 

Dotaz:

Bezúplatným příjmem je i částka neuhrazených úroků k bezúročné zápůjčce (NE od společníka). O tyto musím zvýšit základ daně. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky (jak ze zápůjčky, tak z neuhrazených úroků) použijí k podnikání, mohu tedy zase o hodnotu úroku základ daně snížit?

Odpověď:

Takto by to mohlo být. Tím, že jsou bezúplatné příjmy a majetkový prospěch, tak nešťastně řešené, tak už jsem slyšel názor, že tento případ je jeden z důvodů: Mám půjčené peníze, mám bezúplatný příjem, který samozřejmě zdaním, a ty peníze, bezúplatně půjčené nebo bezúročně zapůjčené, použiji na podnikání, tak v tomto případě ano (pokud dodaním majetkový prospěch, ten úrok). Ale jelikož jsem peníze použil na podnikání, tak běžně by úroky byly zároveň i daňově uznatelným nákladem!

Ale je to jen výkladově určeno, v zákoně to takto nenajdete. Z pozice daňových poradců ovšem říkám, že ano, že si myslím, že by výsledek hospodaření mohl být snížen.

Účetní školení na celý rok za zlomek ceny