Problematika náhrady mezd v případě překážky ze strany zaměstnavatele

Dnes jsme pro vás nachystali další radu ze série našich videodotazů, která bude zajímat většinu zaměstnavatelů. Vladislava Dvořáčková, Dis. během kurzu vysvětlovala, za jakých zákonných podmínek je možné zaměstnanci vyplatit náhradu mzdy.


POZOR! Aktuální informace k náhradám mzdy v krizové situaci související s pandemií COVID-19, najdete v článku Náhrada mzdy zaměstnanci během krizové situace.

Dotaz:

Zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci na 1 den v měsíci. Kolektivní smlouva není. Za jakých podmínek se může vyplatit jen 60% náhrady mzdy za tento 1 den? Jde o překážku na straně zaměstnavatele, kdy by měla být výše náhrady 80%. Děkuji.

Odpověď:

Na to jsem se teď speciálně dívala do zákoníku práce. Vy se nedostanete na těch 60 % ani na 80 %, pokud zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci. Když se podíváte do § 207 zákoníku práce, tak tam máme 2 odstavce. Jeden právě řeší 80 % a druhý 60 %.

Pokud se nenajdete v těch objektivních důvodech podle písmena a a b v § 207, nemůžete náhradu mzdy využít. Podle „áčka“ (80 %), kdy je to vlastně způsobeno poruchou na strojním zařízení nebo v dodávce surovin nebo jinými provozními příčinami atd.. Tady ten prostoj, samozřejmě, já řeším osmdesáti procenty. A pokud to bude v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelnou událostí (odstavec b), tam to řeším šedesáti procenty. V případě, že mám suroviny, není to odstávka z důvodu právě těch povětrnostních vlivů atd., tak já v tu chvíli jsem na 100 % jak vyšitá. Podívejte se do toho § 207 zákoníku práce.

Obávám se, že takto jak to máte specifikováno, se nedostanete ani těch 60%, ani na těch 80 %. Záleží samozřejmě ještě na upřesnění charakteru těch podmínek, v podstatě té odstávky/prostoje, který tam vznikl. Z jakého důvodu prostoj vznikl? To by k tomu bylo potřeba doplnit.

 


Poznámka redakce: Překážkou na straně zaměstnavatele autor dotazu myslel stav, kdy zaměstnavatel nemá pro zaměstnance práci. Podle zákona toto ale není překážka v práci ze strany zaměstnavatele, tedy prostoj, a nárok na vyplácení nižší mzdy nevzniká. Překážkou v práci by mohl být např. výpadek elektřiny na pracovišti.