Nezapomeňte se seznámit s novinkami v daních 2018

Potřebujete znát všechny novinky v oblasti daní a účetnictví, které jsou již od začátku nového roku v platnosti nebo v platnost vstoupí během roku 2018? Tak to by vás měl zajímat videozáznam ze školení Novinky v oblasti účetnictví a daní od 1.1.2018. Co bylo jeho obsahem? Při sledování videozáznamu se dozvíte důležité informace k již schváleným nebo očekávaným novelám zákona o daních z příjmů, zákona o DPH, daňového řádu a seznámíte se i se změnami v účetní legislativě.

V jedné z částí školení lektor RNDr. Ivan Brychta informoval i o změnách v zákoně o DPH, který byl novelizován jednak velkým daňovým balíčkem, stejně jako zákon o daních z příjmů a změny tak nabyly účinnosti již během roku (1.7.2017), ale také dalšími dvěma novelami s účinností od začátku roku 2018. Tyto novely nepřinesly žádné zásadní změny, ale mohou způsobit výkladové potíže.

První změnou je úprava definice stavebního pozemku. Ta se nově rozšiřuje i o pozemek, na kterém může být v případě společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje, zhotovená stavba pevně spojená se zemí. Druhá změna upravuje podmínky pro započetí užívání stavby, k níž už se neváže pětiletá lhůta u dodání vybrané nemovité věci. Změna vyplývá ze stavebního zákoníku, podle něhož může nekolaudované začít stavebník nově užívat bez jakéhokoliv dalšího aktu.

Důležité  a zásadní změny se ovšem udály v oblasti daně z příjmů fyzických osob. Proto jsme pro vás níže připravili úryvek z webináře. Pokud zhlédnete video, získáte srovnání uplatnění paušálních výdajů podle dosavadního způsobu a s využitím novinek, které budou povinné až pro zdaňovací období 2018.  

Tento rok se totiž můžete rozhodnout, jakou variantu vyberete a při sestavování daňového přiznání je dobré propočítat obě varianty. Novinkou v zákoně o dani z příjmu je snížení výše maximálních limitů na polovinu, ale současně bude možné vždy využít odpočty na vyživované osoby.