Mají se účetní bát o svá místa?

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

Snad jsme vás titulkem příliš nevyděsili. Ale je pravdou, že budoucnost přeje automatizaci a představa, že účetní časem nahradí výkonné softwary, není nereálná. Co dalšího pro vás máme v dnešním článku? Třeba chystané novinky v daňové oblasti pro velké firmy nebo na zrušení superhrubé mzdy. 


Superhrubou mzdu možná čekají poslední měsíce

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová plánuje zrušit superhrubou mzdu. Daně by se tak nově počítaly pouze ze mzdy hrubé, navíc podle nové sazby. Ministerstvo by tuto změnu rádo provedlo v rámci daňového balíčku na příští rok, výpočet daně z hrubé mzdy by tak měl platit od 1. ledna 2019.

Nově by se sazba na výpočet daně z příjmu fyzických osob měla pohybovat ve výši 19 %. Díky tomu, že se daň bude počítat z hrubé mzdy, zaplatí zaměstnanci na dani o 1,1 procentního bodu méně.  Zaměstnanec, který má hrubou mzdu 25 tisíc měsíčně, tak po změně odvede na dani o 275 korun méně.

Odborníci se shodují na tom, že superhrubá mzda je přežitek a s jejím zrušením se celý systém stane přehlednější a také jednodušší pro mzdové účtárny. Ale až s definitivní podobou novely bude zcela jasné, jak se změna daňových sazeb dotkne živnostníků, kteří nevyužívají paušální náklady, ale vykazují v účetnictví všechny výdaje. Pro ně by zrušení superhrubé mzdy mohlo být za určitých podmínek finančně trochu nevýhodné.


Mohou roboti nahradit účetní?

Podle některých médií je velmi pravděpodobné, že účetní mohou v blízké době nahradit roboti nebo dokonalý software. Díky tomu, že účetní doklady dnes vznikají v počítačových programech a pracují se shodnými údaji, není příliš složité naprogramovat počítače tím způsobem, aby si informace předávaly mezi sebou.  

Digitalizace a automatizace účetnictví prozatím probíhá spíše uvnitř systémů jedné firmy, ale dalším krokem může být propojení počítačů firem, které spolu obchodují. Pokud tohle počítače zvládnou, zbývá vyřešit robotizované zpracování dokladů a jejich elektronickou archivaci. Nahrazení lidí výkonnými programy by znamenalo nejen méně chyb, ale i plynulejší přechod při změnách účetním zákonům a předpisů.

Ale o jak vzdálenou budoucnost se jedná zůstává zatím otázkou…  


Může se týkat i vaší firmy…

Nová administrativní zátěž pro firmy

Do výročních zpráv firem je nutné uvádět i nefinanční údaje, které přispívají k měření firemní výkonnosti. Nové zákonné povinnosti se nevyhnou zejména banky, velké firmy, pojišťovny a společnosti obchodované na burze. Nová povinnost vyplývá z novely zákona o účetnictví, která do českého právního řádu zavádí směrnici EU o nefinančním reportingu.

Nefinanční reporting jsou informace o tom, jakým způsobem firma přistupuje k dopadům své činnosti v oblasti životního prostředí, korupce, zaměstnaneckých a sociálních otázkách a respektování lidských práv. Pro firmy znamená průběžné sbírání a sledování těchto informací další administrativní zátěž. Kromě zavádění nových povinností je pro firmy totiž stále těžší plnit i ty stávající s tím, jak se zpřísňují a mění zákony v dalších oblastech.

Report nefinančních ukazatelů dokládá pouze 51 % ze sta největších českých firem a Česká Republika tak zůstává zemí s nejméně transparentními podniky v regionu. Slovenské společnosti jsou na tom o něco lépe než ty české, nefinanční ukazatele uvádí 55 % z nich. Nejlépe si v nefinančním reportingu vedou společnosti z Velké Británie, Indie a Japonska.


Novinky, které mají bránit účelové daňové optimalizaci

Ministerstvo financí projednává novinky, která mají firmám zamezit v daňové optimalizaci a vyhýbání se daňovým povinnostem. Tady jsou některé z nich:

Zdanění při odchodu

Podstatou pravidla je zdanění hodnoty (zisku z prodeje) majetku poplatníka daně z příjmů právnických osob při přemístění tohoto majetku do zahraničí bez změny vlastnictví ve státě, odkud byl přesunut (z ČR). V důsledku přemístění totiž dochází k situaci, kdy zisky z příjmů podléhají zdanění v cílovém státě a nikoli ve státě původním. A v současnosti při takovém přemístění daňová povinnost nevzniká.

Pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti

Poplatník daně z příjmů právnických osob, který je daňovým rezidentem v daném státě,musí do svého základu daně zahrnout pasivní příjmy či příjmy z umělých transakcí jím ovládané zahraniční společnosti, pokud je její daňové zatížení nižší než polovina daně, kterou by tato společnost platila, kdyby byla rezidentní v členském státě poplatníka.

Obecné pravidlo proti zneužívání daňového režimu

Český právní řád nezná žádné doslovné pravidlo proti zneužívání daňového režimu a vychází zejména z judikatury soudů. To by se nyní mělo změnit a nově zavedené pravidlo by mělo sloužit zejména pro ty případy agresivního daňového plánování, na které se nevztahují jiná ustanovení upravující zvláštní pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem.


Víte, že…

Letos budeme pracovat na odvod daní státu 174 dní

O jeden den více jak v loňském roce budou daňoví poplatníci pracovat na odvod daní pro stát. Na sebe začnou vydělávat až po 174 dnech, což bude 23. června. Tradičně se tento den označuje jako Den daňové svobody – od tohoto data jde pomyslně celá mzda na konto občana, do té doby jeho celý příjem připadá státu.

V letošním roce se sice nemění žádná důležitá daňová sazba, ale změn v daňových zákonech je dost. Výběr daní také ovlivní již dříve zavedené kontrolní hlášení a postupně spouštěná elektronická evidence tržeb. Navíc začaly platit nižší výdajové paušály pro podnikatele a zpřísnily se podmínky pro získání daňového bonusu, došlo také k daňovému zvýhodnění na jedno dítě.

Nejvíce dní budou na daních státu odvádět poplatníci ve Francii a Lucembursku, nejméně v Rumunsku a Bulharsku. Přibližně stejně jako Češi jsou na tom letos Nizozemci, Němci a Slovinci.

 

Jak získat ty nejaktuálnější znalosti v souvislosti se změnami zákonů od předních odborníků? Díky našemu předplatnému.