Piráti znova navrhují zmírnění EET

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

 

Stát si posvítí na daně nadnárodních firem

Ministerstvo financí připravuje opatření, která mají omezit únik daně z příjmů z velkých nadnárodních firem. V současné době dokážou velké nadnárodní firmy obrat Českou republiku o téměř 10 miliard korun. Daňový balíček se změnami schválila v červnu vláda, na podzim ho čeká cesta Sněmovnou.

Nadnárodní korporace nekrátí daně tím, že zatajují tržby, ale pomocí transferových cen, jejichž prostřednictvím přesouvají zisky do zemí s nižším zdaněním. Tomuto mají zabránit zejména dvě opatření. První má zamezit přemrštěným platbám úroků zahraniční pobočce v cizím státě, kde je zdanění nízké.Druhé má zarazit platby za předražené služby, například licenční poplatky mířící do účelově založené firmy ve státě s nízkým zdaněním. Opatření jsou součástí evropské směrnice proti daňovým únikům (ATAD), kterou pracovníci ministerstva financí převádějí do české legislativy.


Piráti znova navrhují zmírnění EET

Opozice v čele s Piráty opět navrhuje zmírnění podmínek pro EET – pouze na plátce DPH. Původní návrh se zaměřoval na registrované plátce DPH, což vláda označila za nedostatečné. Současný návrh Pirátů stanoví, že subjektem evidence tržeb je poplatník daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob, pokud je plátcem daně z přidané hodnoty.

Vláda  navrhuje svou vlastní novelu a návrh Pirátů stejně jako v červnu nejspíš zamítne. Podle opozice je vládní novela zbytečně byrokraticky komplikovaná – navrhuje zavést vedle běžného a zjednodušeného režimu i zvláštní režim EET. A to pro podnikatele s nízkými příjmy a zároveň nejsou plátci DPH. Poslanci se novelou od opozice budou zabývat na některé z dalších schůzí dolní komory v září.


Víte…

Jak neudělat chybu při zaměstnávání starobních důchodců

  • Omezení výdělku

S důchodcem je možné uzavřít jakýkoliv pracovněprávní vztah – na dobu určitou i neurčitou. Maximální výše výdělku není stanovena, pokud se jedná o člověka pobírajícího řádný starobní důchod. V případě předčasného důchodu nesmí výška výdělku stát důvodem k odvádění sociálního pojištění. Je tedy nutné uzavřít dohodu o provedení práce s odměnou do 10 000 korun měsíčně u jednoho zaměstnavatele nebo pracovní poměr či dohodu o pracovní činnosti se sjednanou měsíční odměnou maximálně 2499 korun.

  • Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění za důchodce zaměstnavatel odvede v případě “vzniku zaměstnání”. Odvod se vyměří ze skutečně dosaženého příjmu. Zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění nevzniká a zdravotní pojistné se neodvádí při sjednání dohody o provedení práce s úhrnnou měsíční odměnou do 10 000 korun u jednoho zaměstnavatele nebo dohody o pracovní činnosti s úhrnnou odměnou do 2499 korun měsíčně.

  • Sociální pojištění

Výdělečnou činností mohou řádní důchodci zvýšit svůj důchod. A to v tom případě, že se bude jednat o činnost, která podléhá odvodu sociálního pojištění.

Více informací se dozvíte zde.

  • Daň z příjmů

Stejně jako jiní poplatníci si důchodce může uplatnit základní slevu na poplatníka. Způsob zdanění závisí na skutečnosti, zda zaměstnaný starobní důchodce podepíše u svého zaměstnavatele tiskopis Prohlášení poplatníka k dani z příjmů. Tím si uplatní příslušné slevy na dani a svou daňovou povinnost sníží či zcela eliminuje.