Plánované úlevy z EET jsou nedostatečné

Pro koho chystá vláda úlevy z EET? A jakým způsobem chce Ministerstvo financí řešit účtování kryptoměn?

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

 

Ministerstvo financí rozhodlo, že kryptoměny jsou „zásoby svého druhu”

Pokud jste držiteli kryptoměn, musíte o nich vést evidenci. Kolem evidence, ohodnocení i o správném postupu při platbě kryptoměnou, ale vznikají nejrůznější dohady. Z toho důvodu přistoupilo Ministerstvo financí k jasným krokům, které by měly účetní problematiku kryptoměn vyřešit. Digitální měny nejsou vydávány a regulovány centrální bankou ani orgány veřejné moci a nemohou tak být označeny za měnu. Podnikatelské subjekty i fyzické osoby ovšem kryptoměny považují za majetek, který je možno převádět nebo s ním obchodovat.

Jelikož kryptoměny nejsou penězi, ministerstvo rozhodlo o jejich zařazení do zásob “svého druhu” a to bez ohledu na to, za jakým účelem jsou drženy. A stejně jako u jiných zásob, i zde je nutné na konci účetního období provést inventarizaci kryptoměn a doložit zůstatky na virtuálních peněženkách.


Plánované úlevy z EET jsou nedostatečné

Úlevy od on-line registrace tržeb by se měly týkat podnikatelů s ročním obratem do 200 tis. Kč. Evidovat tržby by tak bylo možné bez přístupu k internetu a použití pokladního zařízení. Datová zpráva o tržbě by se tedy nezasílala, ale podnikatel by musel vystavit účtenku z bloku účtenek s unikátním alfanumerickým kódem vydaným ministerstvem financí. Zároveň by měl povinnost uložit stejnopis účtenky pro následnou kontrolu.

Asociace malých a středních podniků ovšem s limitem ročního obratu do 200 tis. Kč nesouhlasí. tento limit by byl dostačující pouze u zaměstnanců, kteří si jako OSVČ přivydělávají, a to jen v některých případech s nízkými nebo žádnými náklady na podnikání. Asociace požaduje stanovení limitu minimálně na 500 tis. Kč. Ke zrušení plánované třetí a čtvrté etapy EET došlo právě z důvodu zvážení dopadů na různé skupiny povinných subjektů.


Trend pokračuje: nespolehlivé plátce DPH nahrazují nespolehlivé osoby

V registru plátců DPH je momentálně přes 10 000 nespolehlivých plátců a téměř 3 500 nespolehlivých osob. A zatímco nespolehlivých plátců postupně ubývá, nespolehlivých osob naopak rychle přibývá.

Označení jako “nespolehlivý osoba” může od loňského července získat podnikatel (fyzická i právnická osoba), který není plátcem DPH. A to za podobných podmínek jako nespolehlivý plátce, tedy za závažné porušení svých povinností vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty. Automaticky se také z nespolehlivého plátce stane nespolehlivá osoba v okamžiku, kdy přestane být plátcem. A nově platí i opačný postup – z nespolehlivé osoby se může stát plátce.