Praktické příklady pro výpočet dovolené v roce 2021

Se začátkem roku se zásadně promění výpočet dovolené v roce 2021. Díky aktuální novele zákoníku práce se ruší výpočet dovolené za odpracované dny a nově se bude vztahovat k odpracovaným týdnům, a nárok na dovolenou se bude počítat v hodinách. Změna ve výpočtu dovolené od roku 2021 je poměrně zásadní. Nicméně samotní zaměstnanci, kteří pracují v jednom zaměstnání celý rok a mají rovnoměrně rozloženou pracovní dobu, změnu nijak výrazně nepocítí. V tomto článku najdete praktické příklady pro výpočet dovolené v roce 2021, které jsou rovněž součástí online kurzu Zákoník práce 2021.

Změna ve výpočtu dovolené se dotkne především těch zaměstnanců, kteří pracují pouze v určité části roku, jsou na rodičovské dovolené, pobírají ošetřovné nebo budou část roku v pracovní neschopnosti. Nový výpočet dovolené se může projevit i při změně zaměstnání, nebo u pracovníků s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou.

Se zrušením dovolené za odpracované dny se ruší i podmínka odpracování 60 pracovních dnů v roce pro nárok na roční výměru dovolené, díky kterému následně vznikl nárok na 1/12 z dovolené za každý odpracovaný měsíc.

Nově pro vznik nároku na dovolenou stačí zaměstnancům odpracovat alespoň 4 týdny (4 násobky týdenní pracovní doby, tj. například 160 hodin) a za každý odpracovaný týden vzniká nárok na 1/52 dovolené. Při základním nároku na dovolenou v délce 4 týdny, je to 3,08 hodiny za každý odpracovaný týden. Při základním nároku na dovolenou v délce 5 týdnů, je to 3,85 hodiny za každý odpracovaný týden.

Dovolená, která se takto vypočítá za odpracované týdny, se pak zaokrouhlí směrem nahoru (na celé hodiny). Pokud v průběhu téhož kalendářního roku přejde ze stanovené týdenní pracovní doby na sjednanou kratší týdenní pracovní dobu či naopak, pak se tato změna odrazí na průměrné délce týdenní pracovní doby a tím i v délce dovolené resp. počtu hodin dovolené v příslušném kalendářním roce. Při výpočtu je respektována roční výměra dovolené – tj. 4, 5, nebo 8 týdnů v rámci kalendářního roku, jak uvádí zákon.

 1. případ – při pracovní době 40 hodin za týden – 2 080 hodin za rok
  – 40 hodin odpracovaných za týden x 4 týdenní dovolená = roční výměra 160 hodin
  – 40 hodin odpracovaných za týden x 5 týdenní dovolená = roční výměra 200 hodin
  – 40 hodin odpracovaných za týden x 8 týdenní dovolená = roční výměra 320 hodin
 2. případ – při pracovní době 37,5 hodin za týden– 1 950 hodin za rok
  37,5 hodin odpracovaných za týden x 4 týdenní dovolená = roční výměra 150 hodin
  37,5 hodin odpracovaných za týden x 5 týdenní dovolená = roční výměra 187,5 hodin zaokr. 188 hodin
  37,5 hodin odpracovaných za týden x 8 týdenní dovolená = roční výměra 300 hodin
 3. případ – při pracovní době 38,75 hodin za týden – 2 015 hodin za rok
  38,75 hodin odpracovaných za týden x 4 týdenní dovolená = roční výměra 155 hodin
  38,75 hodin odpracovaných za týden x 5 týdenní dovolená = roční výměra 193,75 hodin zaokr. 194 hodin
  38,75 hodin odpracovaných za týden x 8 týdenní dovolená = roční výměra 310 hodin

Díky těmto případům můžete odvodit i další specifické úvazky týdenní pracovní doby. Toto jsou výpočty roční výměry za ideálního stavu, kdy zaměstnanci bude trvat pracovní poměr celých 52 týdnů ( kalendářní rok) a nedojde u něj ke změně úvazku.

Výpočet poměrné části dovolené v rámci 52 týdnů z pohledu roční výměry dovolené

Jestliže zaměstnanci nevznikne právo na dovolenou za celý kalendářní rok, protože pro zaměstnavatele nevykonával práci během celého roku (buď z toho důvodu, že pracovní poměr vznikl nebo skončil v průběhu kalendářního roku a netrval po dobu alespoň 52 týdnů, nebo proto, že během 52 týdnů zaměstnanec neodpracoval v průměru připadajícím na týden stanovenou nebo sjednanou kratší týdenní pracovní dobu), přísluší mu poměrná část dovolené:

 • 40 hodinová pracovní doba : 52 = 0, 769 hodin dovolené za 1 týdenní pracovní dobu,
 • 37,5 hodinová pracovní doba : 52 = 0, 721 hodin dovolené za 1 týdenní pracovní dobu,
 • 38,75 hodinová pracovní doba : 52 = 0,745 hodin dovolené za 1 týdenní pracovní dobu.
 1. případ: Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 1.7.

Pokud by zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 1.7. na 40 hodinovou týdenní pracovní dobu s roční výměrou dovolené 4 týdny pak jeho dovolená do konce roku bude :

26 týdnů z 52 týdnů což je : 26 x 0,769 x 4 = 80 hodin (tj. 1 056 hodin : 40 = 26,4 týdne zaokr. 26 týdnů)

2. případ: Zaměstnanec nastoupil 1.3.

Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 1.3. na 37,5 hodinový týdenní režim s roční výměrou 5 týdnů dovolené. Kolik bude jeho roční výměra dovolené?

44 týdnů z 52 týdnů což je : 44 x 0,721 x 4 = 127 hodin (tj. 1 660 hodin : 37,5 hodin = 44,26 týdne zaokr. 44)

3. případ Zaměstnanec nastoupil 1.12.
Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 1. prosince, jeho pracovní doba je rozložena do dvousměnného režimu tj. 38,75 hod./týden. Výměra dovolené je u tohoto zaměstnavatele 4 týdny.

Má nárok na dovolenou, protože do konce roku zaměstnanec odpracoval více než 4 násobek týdenní pracovní doby – odpracoval 170,5 hodin + 7,75 hodin ve svátek = NF 178,25 : 38,75 = 4,6 týdne. Zaměstnanec tak odpracoval 4 týdny z 52 z roční výměry 155 hodin. Na kolik hodin dovolené mu vznikne nárok?
Lze použít tento výpočet: 4/52 = 0,076 x 155 = 11,92 zaokr. 12 hod.

Více specifických případů výpočtu poměrné doby dovolené i příklady výpočtu dovolené při změně úvazku v rámci kalendářního roku najdete v online kurzu Zákoník práce 2021. Díky přiloženým dokumentům budete mít příklady vždy po ruce.