Bude pro vás paušální daň výhodná?

Nový rok s sebou přinesl i novou podobu paušální daně. Pro koho bude výhodná? A jaké má výhody a nevýhody? V jaké výši budete případně paušální daň odvádět? Na tyto otázky vám rádi odpovíme.

Paušální daň znamená pro drobné živnostníky nižší odvody i méně byrokracie a také finanční úsporu. OSVČ, které se rozhodnou pro paušální daň a nebudou podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ, zaplatí měsíčně daný paušál a v jediném formuláři vyřeší hned tři odvody.

OSVČ se může do paušálního režimu přihlásit do 11. ledna 2021 pomocí formuláře „oznámení o vstupu do paušálního režimu“, který je možné vyplnit také online.

Pro koho je paušální daň vhodná?

Paušální daň využijí pouze OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu korun, není určena pro plátce DPH.

Přihlášení je zcela dobrovolné. Živnostníci se mohou rozhodnout, zda  se chtějí k paušální dani přihlásit, nebo ne. Daňové povinnosti je i nadále možné řešit klasicky, tedy výpočtem daně z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění z hrubého zisku, evidencí příjmů při uplatnění výdajového paušálu nebo daňovou evidencí.

A pro koho výhodná?

Paušální daň rozhodně nevyužijí živnostníci, kteří uplatňují výdajový paušál 80 %. Naopak nejvýhodnější je pro živnostníky, kteří uplatňují výdajový paušál 40 %. V případě, že živnostníci použijí paušál 60 % vyplatí se jen některým z nich (s ohledem na zvýhodnění, které mohou uplatnit a výši příjmů i slevy).

Zda se vám vyplatí paušální daň, můžete spočítat na webu ministerstva financí. Vyzkoušejte jejich online kalkulačku. Díky ní můžete vypočítat, jakou částku byste mohli díky paušální dani ušetřit. Navíc zohledňuje i výdaje za podání daňového přiznání. 

Jaká je výše paušální daně?

Od roku 2021 zaplatíte paušální daň ve výši 5 469 Kč za měsíc. Do budoucna se bude pravděpodobně částka lišit.

Jedná se o částku, která zahrnuje daň z příjmů v symbolické výši 100 Kč, která má kompenzovat navýšení minimální částky na sociálním pojištění o 15 % a minimální zdravotní pojistné.

Bez daňového bonusu a slevy na manželku nebo manžela

Pokud se živnostník rozhodne čerpat paušální daň, musí počítat s tím, že nelze zároveň čerpat daňové výhody na děti nebo partnera (jsou již zahrnuty v paušální dani).

Nárok na daňový bonus v případě dětí totiž vzniká tehdy, když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmů. Paušální daň tedy nemusí být příliš atraktivní pro živnostníky s dětmi. V praxi ovšem platí, že daňové zvýhodnění na děti většinou čerpá ten rodič, který je zaměstnaný.

Ani malí živnostníci, kteří mohou uplatnit vysokou daňovou slevu ve výši 24 840 Kč na manžela/manželku si s paušální daní příliš nepolepší.

Uplatnění paušální daně má ale také svá úskalí:

  1. Pokud se OSVČ stane plátcem DPH nebo překročí roční hranici příjmů z podnikání 1 milion korun – bude nutné podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné, navíc dojde k ukončení paušálního režimu.
  2. Stane se zaměstnancem – nedojde k ukončení paušálního režimu, ale vznikne povinnost podat daňové přiznání a přehledy na sociální a zdravotní pojištění a doplatit daň a pojistné.