Převod nemovitosti v rámci odštěpení a její přeřazení do 6. odpisové skupiny

V únorovém webináři s Ing. Christianem Žmolíkem Daň z příjmů právnických osob od 1.1.2017 a daňové přiznání za rok 2016 jste lektorovi položili několik dotazů. Tento se týkal daňových odpisů nemovitostí…

 

 

Dotaz:

  • Společnost měla budovu hotelu zařazenou v 5. odpisové skupině (vlastněno před novelou ZDP). V rámci odštěpení byla budova převedena na právního nástupce. Právní nástupce pokračuje v daňovém odpisování, ale nevím zda v 5. skupině, či ji musí přeřadit do 6. skupiny.

Odpověď lektora:

  • Když vznikla 6. odpisová skupina, byla tam povinnost přeřadit do ní všechny budovy, které tam skutečně patřily, byť už se v minulosti odpisovaly. Takže správně byste měli počítat odpisy, jako kdyby to bylo zařazeno v 6. odpisové skupině. V případě, že tam ta budova skutečně patří. Pokud se nechcete zaobírat dodatečným daňovým přiznáním, tak ideálně k datu, kdy došlo k odštěpení, bych budovu přeřadil do 6. odpisové skupiny a pokračoval bych s daňovým odpisem.