Jaké potvrzení je potřeba dodat, když jeden z manželů neuplatňuje slevu na dítě?

Dnešní videodotaz je sice z loňského roku, ale zato stále aktuální! Lektorka Vladislava Dvořáková, Dis. zodpovídala dotaz ohledně povinnosti podávat potvrzení nebo čestné prohlášení v případě, že jeden z manželů neuplatňuje slevu na dítě.

Dotaz:

Může být použito čestné prohlášení partnerky, že neuplatňovala loni zvýhodnění na děti a to přiložit k přiznání za rok 2015 /pokud si sám podává/, anebo musí mít potvrzení od zaměstnavatele a bude vyzván FU k doplnění?

Odpověď:  

Pokud má zaměstnavatele, tak finanční úřad vyžaduje povinnou přílohou, tuším od 11. ledna 2016. Finanční úřad bude chtít od takových poplatníků, kteří uplatňují daňové zvýhodnění, potvrzení od druhého z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti, v tom případě, že má svého zaměstnavatele. Bez potvrzení vás budou samozřejmě vyzývat k doplnění daňového přiznání. Pokud manželka zaměstnavatele nemá, tak samozřejmě dodá čestné prohlášení.

Nový formulář se vztahoval už k podání daňového přiznání za rok 2015 a také na mzdových účtárnách byli povinni, samozřejmě, tento formulář svým zaměstnancům vyplňovat. Svému zaměstnanci, se kterým je zaměstnavatel v pracovně-právním vztahu, provedla mzdová účtárna roční zúčtování daně. Ale jestli druhý z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti potřeboval daňové přiznání a uplatňoval daňové zvýhodnění, zaměstnavatel poplatníkovi, kterého má v pracovně-právním procesu, vystavil potvrzení. Bez toho není možné akceptovat toto daňové přiznání u poplatníků, kteří uplatňují daňové zvýhodnění.