Přijetí platby před výrobou. Kdy uvedu do přiznání DPH?

V jednom z dotazů na webináři DPH po novelách 2016 a 2017 vysvětloval Ing. Ota Paikert, jak bude probíhat odpočet DPH v případě, že obchodujete s odběrateli z EU i mimo. Jestli to zajímá i vás, pusťte si video nebo si přečtěte jeho přepis. Dotaz

Přijímám peníze od odběratelů z celého světa, plátců i neplátců. Z EU i mimo a teprve poté vyrobím výrobek v této ceně a odešlu. Kdy uvádím do DAP DPH? Datem přijetí platby nebo datem vývozu?

Odpověď

Dodání do jiného členského státu, pokud jste osoba registrovaná k dani, je plnění osvobozené s nárokem na odpočet. Pokud vyvážíte, jste opět osoba s plněním osvobozeným, s nárokem na odpočet DPH. O těchto plněních jsme zatím vůbec nemluvili.

Vstupem do Evropské unie, jsme měli povinnost z úplaty, povinnost přiznávat daň. Po první novele v červenci 2004 se to už změnilo, protože jsme šli na reciproční uplatňování DPH v jiných členských státech. Pokud máte přijatou úplatu z jiného členského státu, tak nejste povinni přiznat v žádném přiznání přijatou úplatu – ani v plnění osvobozených ani ve zdanitelných. Logicky uvádíte toto plnění až při dodání vašeho zboží. To dodání bude považováno za dodané samozřejmě podle pravidel, podle § 21 – převzetím, předáním tomu dopravci atd. Tudíž za toto období budete přiznávat daň z celého zdanitelného plnění, ať už byla úplata předcházející jakákoliv.

Pokud byste vašemu objednateli poskytli kvitanci, to znamená, dali byste mu doklad o přijaté úplatě, jste povinni z této přijaté úplaty přiznat toto plnění ve vašem daňovém přiznání. Říkám plnění, protože to plnění může být samozřejmě zdanitelné. Jestli je objednatel osoba nepovinná k dani v tom případě nedodáváte, ale zasíláte do jiného členského státu. Zasílání je plnění s místem plnění v tuzemsku a vy budete uplatňovat tuzemskou daň. Pokud je vaším odběratelem osoba registrovaná k dani, tedy plátce daně v jiném členském státě, pak dodáváte a to plnění je osvobozené s nárokem na odpočet DPH podle 64 a 65.

Při dovozu se opět úplata týká momentu, kdy nevzniká povinnost přiznání v daňovém přiznání této úplaty, ale plnění nastává až zavedením režimu. V případě vývozu je to moment, kdy je opuštěno území EU. Teprve tehdy budete přiznávat toto plnění ve vašem daňovém přiznání. Jedná se opět o plnění osvobozené s nárokem na odpočet DPH. Přijetím platby rozhodně ne, ani datem vývozu. Ale pokud tím máte na mysli datum, kdy opustí zboží území EU, pak tedy ano.

 

Zajímá vás, jaké další dotazy zazněly na webináři DPH po novelách 2016 a 2017? Najdete je ve videozáznamu.

 

Víte jakými způsoby nás můžete kontaktovat v případě dotazu? 

  • Při účasti na živém vysílání můžete klást dotazy prostřednictvím chatu přímo lektorovi.
  • Nemůžete se zúčastnit webináře v termínu, ale již jste si připravili dotazy? Zašlete nám je předem a odpověď poté naleznete ve videu. Jak na to?
  • Nově jsme spustili online poradnu k videozáznamům od začátku roku!!! Vaše dotazy zodpoví specialista na účetnictví a daně písemně. Chci zjistit, jak funguje online poradna.