Pusťte si videozáznam ze školení Daňový řád pro účetní 2018

Dobrá znalost daňového řádu nabývá v poslední době na aktuálnosti a napětí mezi státní správou a podnikateli narůstá. Často je to způsobeno i tím, že státní správa, v některých případech dost neoprávněně, razí heslo: všichni jste podezřelí, všichni krátíte daně. A to podnikatelé nesou opravdu nelibě. Zároveň státní úředníci velmi vyhýbavě přiznávají, že by z jejich strany někdy došlo k pochybám při stanovení daňových povinností.

Proto je důležité, aby účetní a daňoví poradci byli dobře obeznámeni s daňovým procesem a s právy podnikatelů. Daňový řád, který platí již od roku 2011 totiž výrazně protěžuje státní správu. I podnikatelé v něm najdou výhody, ale musí je důsledně vyhledávat a pak ještě důsledněji od státní správy vymáhat.

A abyste dobře znali práva a povinnosti podnikatelů vyplývající z daňového řádu, uspořádali jsme ve spolupráci s Bc. Zdeňkem Vondrákem školení Daňový řád pro účetní 2018 s ohledem na povinnou elektronickou komunikaci. A co bylo obsahem školení? Třeba sankce, které můžete očekávat, když některé povinnosti nedodržíte, ale i způsoby placení daní. Také jak se vyvarovat chybám při zastupování. Věděli jste třeba, že i když nejste daňoví poradci, můžete zastupovat u správce daně více daňových subjektů? Ovšem v případě, že nejste daňový poradce ani advokát, nemůžete své zmocnění delegovat na další subjekty.

 

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka.  Celé video je ke zhlédnutí zde: https://www.videolektor.cz/kurzy/danovy-rad-pro-ucetni-2018-s-ohledem-na-povinnou-elektronickou-komunikaci 

Účastníci živého školení, jak už bývá zvykem, pokládali lektorovi své dotazy a ten na ně během vysílání odpovídal. Jeden z nich zněl takto: Lze podat registraci k dani i jiným podáním (např. obecnou písemností) než registračním formulářem? Daňová tvrzení a jiné registrační údaje by měly být podány za pomoci registračního formuláře, který ovšem zákon nedefinuje a nastává tak mnohdy patová situace, vysvětloval lektor. Vzápětí ale Bc. Zdeněk Vondrák k tomuto dodal velmi jednoduchou radu: “Registraci subjektu sice můžete podat i na jiném dokumentu, ale nejspíš to bude znamenat dohadování s finančním úřadem. Registrační formulář je v tomto případě tedy jistota rychlého vyřízení.” A určitě byste měli zvážit pořízení programu na vytváření těchto formulářů, kde je můžete i evidovat a posílat do datové schránky.

 

Videozáznam ze školení najdete ve vašem předplatném. A pokud vás celé čtyřhodinové školení zajímá, chcete mít přístup ke všem materiálům k němu dodaným a znát dotazy, na které lektor odpovídal, ale nejste náš předplatitel, školení si  můžete koupit zde.