Špatná transferová dokumentace je lepší než žádná

Jak důležitá je pro firmu transferová dokumentace jsme už vzpomínali v našem článku Tranferové ceny. A o tom, že má cenu tuto dokumentaci předložit i přes to, že není zcela v pořádku, vás přesvědčí Ing. Lenka Kruntorádová MBA.  Stejně jako účastníky webináře Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové cenyDotaz

Z hlediska daňové kontroly v kuloárech koluje doporučení, že je lepší mít raději špatnou dokumentaci k transferovým cenám než žádnou (před zahájením DK). Máte stejnou zkušenost? 

Odpověď

Ano, můžu to potvrdit. To znamená, je to situace, kdy je lepší předložit správci daně něco a samozřejmě získat určitým způsobem čas. Ta transferová dokumentace se dá předkládat i následně. A tady v tomto případě se správce daně zabaví tou špatnou transferovou dokumentací a vy mezitím vyrobíte, dalo by se říct, nebo získáte čas na vyrobení nebo dopracování té správné transferové dokumentace.

Zajímá vás, jaké další dotazy zazněly na webináři Finanční transakce mezi obchodními organizacemi, transferové ceny?  Najdete je ve videozáznamu.