Už žádné chyby při vývozu zboží mimo EU

Nejeden zaměstnanec firmy, která čile obchoduje se zahraničím, by měl zpozornět! Právě oni totiž mohou využít informace z online školení s Markem Reinohou DPH při vývozu a dovozu – nejčastější chyby a příklady. Proč vám ho doporučujeme? Na tomto školení si totiž můžete oživit své znalosti uplatňování DPH při vývozu a dovozu zboží ze zemí Evropské unie do třetí země a naopak. A to za podstatně kratší dobu, než kterou byste strávili na prezenčním školení.

Asi nemusíme připomínat, že plátce daně musí podat při vývozu zboží do třetí země celnímu úřadu celní prohlášení na propuštění zboží do celního režimu vývozu. A v tzv. celním řízení rozhoduje celní úřad o tom, jestli vývoz zboží povolí a kromě referenčního čísla vývozu vystaví i vývozní doprovodný doklad, který doprovází zboží k vnější hranici EU.

Velmi důležité ovšem je, aby vývozce dokázal celnímu úřadu prokázat, že zboží opravdu opustilo vnější hranice EU. Klasický způsob prokázání funguje na základě předání elektronických informací o zboží celním úřadem vývozu na výstupní celní úřad. Po úspěšném výstupu zboží z EU pak zasílá výstupní úřad elektronickou informaci zpět celnímu úřadu vývozu a pokud je vše v pořádku, teprve v tuto chvíli vývoz zboží oficiálně končí.

Ale museli jste někdy řešit nepříjemnosti s dokazováním výstupu zboží? Může se totiž stát, že z výstupního celního úřadu nepřijde informace o výstupu zboží zpět na úřad vývozu do ČR. Důvodů může být celá řada… Lektor vzpomínal třeba na případ, kdy řidič na příslušné výstupní hranici vůbec nezastavil a otevřenou závorou pokračoval dále. Také se může stát, že vznikne chyba při přepisu referenčního čísla vývozu. Nebo nastane případ, který řešil prostřednictvím dotazu lektor. Můžete si ho pustit na videu.

Celní úřad po vás bude tedy důkaz o výstupu zboží požadovat vždy. A to ve lhůtě 150 dnů ode dne, kdy bylo zboží propuštěno do režimu vývoz. Pokud se tak nestane, má celní úřad možnost zrušit platnost celního prohlášení a vývoz nebude úředně vůbec existovat. Jaké náhradní důkazní dokumenty můžete tedy předložit, aby k této situaci nedošlo?

  • přepravní dokument – CMR, CIM, letecký nákladní list, konosament, poštovní průvodka a jiné
  • potvrzený vývozní doprovodný doklad
  • tranzitní doprovodný doklad
  • list karnetu TIR
  • doklad o přidělení celně schváleného určení v zemi mimo celní území EU

A jaká další témata, kromě procesu vývozu z celního hlediska, byste si mohli poslechnout v online školení DPH při vývozu a dovozu – nejčastější chyby a příklady? Třeba informace k novým celním předpisům, osvobození vývozu od DPH, povinnosti přiznat zboží při dovozu nebo uplatnění DPH v případech, kdy není vyměřeno clo.