Videozáznam z webináře DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017 – ihned k dispozici

První webinář v roce 2017 jsme věnovali problematice DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2017. Kurzem tentokrát procházel lektor Marek Reinoha.

Cílem kurzu je přinést účastníkům přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění jednotlivých obchodních transakcí a schopnost definovat souvislosti mezi obchodně-právními podmínkami dodávek zboží v zahraničním obchodě s uplatňováním DPH.

Pro sledování videa ve vysoké kvalitě se pomocí ozubeného kolečka přepněte do HD a přejděte do režimu Celá obrazovka.

Více informací včetně možnosti získání celého videa naleznete zde: http://www.videolektor.cz/kurzy/dph-pri-obchodu-mezi-clenskymi-staty-eu-tretimi-zememi-v-roce-2017