Balíček změn pro živnostníky: Ubude administrativy?

Přinášíme vám to nejdůležitější z oblasti účetnictví a daní. Jaké zprávy se v poslední době objevily v českých médiích a neměly by vás minout?

Vláda je v otázce daní v evropském prostoru proti rozhodování kvalifikovanou většinou

Senát podpořil vládu v otázce nemožnosti přehlasovat Českou republiku Evropskou unií v daňových záležitostech. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by Česko mohlo být přinuceno udělat některé daňové změny, které by pro něj mohly být velmi nevýhodné.

Pokud by návrh Evropské komise prošel, přešla by Evropská unie v rámci daňové politiky z jednomyslného rozhodování na rozhodování kvalifikovanou většinou. Senát i ministryně financí tuto změnu považují za rizikovou, protože daňová politika je jedním ze základních nástrojů vykonávání státní suverenity a měla by tak zůstat v rukou národního státu.

Evropská komise návrh zdůvodnila tak, že by umožnila větší akceschopnost a rychlejší přijímání změn například v boji s daňovými úniky či podvody.


Balíček změn pro živnostníky: Ubude administrativy?

Zástupci podnikatelů představili balíček změn, který by měl drobným živnostníkům ulehčit podnikání. Intenzivní jednání probíhá jak s ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s ministerstvem financí. Na změnách se podílejí zástupci z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Hospodářské komory ČR.

5 změn, jejichž schválení je blízko:

  • Pouze jeden paušální odvod

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění platí OSVČ zvlášť, na konci roku musí vše dopočítat, dodanit a zaplatit daň z příjmů. Balíček změn počítá s tím, že OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč by mohla vše pokrýt jednou platbou – zahrnovala by zálohy na pojištění a minimální daň z příjmu (500 Kč měsíčně).

  • Informační povinnosti na jednom místě

Informačních povinností pro živnostníky je 1500 a jejich seznam je nutné dohledávat na desítkách institucí a serverů. Podle návrhu by umístění informačních povinností mělo být dostupné pouze na serveru ministerstva průmyslu a obchodu BusinessInfo.cz.

  • Změny 2x ročně

Podnikatelé musí neustále kontrolovat legislativní změny, protože k jejich účinnosti může dojít během celého roku. Většina změn by měla být zavedena pouze dva dny v roce – k 1.1. nebo k 1.7.

  • Pouze 5 kontrol

Na provozovnu může přijít ročně až 30 kontrol. S touto praxí by měl být konec. Nově by se kontrola měla nejprve dopředu zaregistrovat na speciálním webu, přičemž může přijít maximálně 5 kontrol ročně. Minimální doba pro další kontrolu by byla 2 měsíce.

  • Konec duplicitně podávaných informací

Díky projektu Digitální Česko by stát mohl údaje sdílet a předávat mezi svými institucemi. živnostníci by tak již nemuseli na úřady zasílat stejné údaje opakovaně.


Daňové sazby na Slovensku a v České republice

Přinášíme vám zajímavé srovnání sazeb u tzv. “malých daní”  u nás a na Slovensku.

Daň z elektřiny

Česko: 28,30 Kč/MWh (bez 21% DPH).

Slovensko: 33,86 Kč/MWh.

Daň z pevných paliv

Česko: 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku.

Slovensko: 272,40 Kč za tunu černého či černého uhlí, koksu a dalších příbuzných produktů.

Daň ze zemního plynu

Česko: Tato daň vzroste od 1.1.2020 z původních 136,80 Kč/MWh na 264,80 Kč/MWh.

Slovensko: V případě paliva je sazba daně 33,86 Kč/MWh, jako pohonná hmota má sazbu daně 240 Kč/MWh.

Dědická daň

Česko: Od roku 2014 jsou příjmy z dědictví zahrnuty do daně z příjmů, ale jsou od ní osvobozeny.

Slovensko: Zde je situace stejná – ke zrušení ovšem došlo již v roce 2004.

Darovací daň

Česko: Reálně tato daň u nás neexistuje, ale příjmy z darů se zdaňují daní z příjmu ve výši 15 % či 19 %.

Slovensko: Situace je zde zcela stejná. A i na Slovensku jsou rodinní příslušníci v přímé linii od zdanění majetku nabitého dědictvím osvobozeni.

Daň z dividend

Česko: Také dividendy se daní prostřednictví daně z příjmů. Díky tomu, že se vyplácejí z čistého zisku, tak se jedná o dvojí zdanění.

Slovensko: Dvojí zdanění je běžné i na Slovensku. Navíc má daň z dividend na Slovensku několik sazeb, při kterých je důležitý typ příjemce, a ze kterého státu pochází příjmy. V případě fyzických osob ze Slovenska či smluvního státu je sazba daně 7 %, osoba z nesmluvního státu má sazbu daně 35 %. Právnické osoby z nesmluvního státu mají sazbu daně stejnou, ale pokud je PO ze Slovenska či smluvního státu nejsou dividendy předmětem daně.  

Daň z nabytí nemovitostí

Česko: Tuto daň v ČR platí kupující a má hodnotu 4 % ze základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru.

Slovensko: Daň z převodu nemovitosti na Slovensku není. Ovšem příjmy z prodeje nemovitosti jsou zdaněny daní z příjmů – sazba 19 % a 25 %.