Intrastat: Jak vykazovat pohyb zboží, které hradí někdo jiný?

Jak pohyb zboží uvádět do hlášení Intrastat v případě, když je faktura na zboží účtována koncovému odběrateli, ale zboží bylo upraveno v jiném státě EU, kam jej zaslala firma, která zboží nakoupila? Také si nejste jistí, zda by pohyb zboží do Intrastatu měla uvést firma, která zboží do státu EU poslala? Nebo by to měl udělat koncový odběratel? Právě tyto otázky měl i jeden z účastníků online kurzu DPH při obchodu se zbožím mezi členskými státy EU a třetími zeměmi v roce 2019. Jak na jeho dotaz reagoval lektor, si můžete přečíst níže. 

Dotaz:

Máme dotaz ohledně pohybu zboží mezi státy EU. Nakoupili jsme zboží v ČR, které jsme poslali na kooperaci do Francie. Zboží se nám vrátilo zpět do ČR po kooperaci, ale faktura za kooperaci byla účtována konečnému odběrateli. Máme pohyb zboží uvádět do hlášení Intrastat? A v jaké hodnotě, když jsme kooperaci neplatili?

Odpověď:

Tento pohyb zboží samozřejmě do Intrastatu patří – částku musíte uvést za cestu tam i zpět. Předmětem vykazování bude samotný pohyb, ale nikoliv práce, která do vykazování vstupovat nebude, protože fakturu na práci jste neobdrželi. Jistým způsobem se vám ale ta práce do vykazování v Intrastatu promítne.

V situaci jaká vznikla i v případě tohoto dotazu, sice nedochází k přechodu práva nakládat jako vlastník, nedochází k úplatě, ale jedná se o dodávku za účelem zpracování a dodání zpět. Do výkazu Intrastat musíte uvést cenu obvyklou za převoz zboží. Důležité je si uvědomit, že cena při odeslání do Francie by měla být jiná než cena při odeslání z Francie. Zboží už totiž má díky kooperaci jinou hodnotu, která by se měla promítnout do zpáteční cesty. 

Vykazovat v Intrastatu se tedy v tomto případě bude, ale pokud jste neobdrželi fakturu za službu, stanoví se hodnota ceny obvyklé při odeslání a přijetí.


Pokud se účastníte online kurzu Videolektor.cz můžete velmi lehce zasílat dotazy na lektora, který na ně v průběhu výkladu odpovídá. Dotazy můžete pokládat samozřejmě během samotného kurzu, ale je možné dotaz zaslat i předem, aby se na něj lektor mohl připravit.